bunker
Minder strenge regels in bunkers: een van de voorstellen van de R&A en USGA
Beeld: Getty Images

De voorgestelde regelmodernisering voor 2019

1 maart 2017 Redactie GOLF.NL
De R&A en USGA hebben woensdag een voorstel voor gemoderniseerde golfregels gepubliceerd. Golforganisaties en golfers kunnen een half jaar lang reageren op de voorstellen.

Het was bekend dat de R&A en USGA een modernisering van de golfregels voorbereiden. Vorige maand werd duidelijk dat de regelautoriteiten eerst een aantal aanpassingen zouden gaan voorstellen aan het publiek. De regelaanpassingen die de R&A en USGA voor ogen hebben, zijn nu bekendgemaakt.

Iedere golfer kan tot 31 augustus 2017 reageren via randa.org en usga.org/rules. Op social media kan de discussie gevolgd worden - en er kan gereageerd worden - met de hashtag #GolfRules2019.

De R&A en USGA gaan na 31 augustus aan de gang met een definitieve nieuwe versie van de regels. Die nieuwe versie zal per 1 januari 2019 gelden, dus tot 1 januari 2019 spelen we volgens de huidige regels. 

Het gaat om de meest ingrijpende regelwijzigingen sinds 1984. 'Het doel is dat de regels gemakkelijker te begrijpen en toe te passen zijn', zegt David Rickman van de The R&A. 'Het is belangrijk dat de regels zich blijven ontwikkelen en in de pas lopen met de manier waarop het moderne spel wordt gespeeld, waarbij we er voor waken dat dat de principes en het karakter van het spel niet veranderen.'

Het doel is ook dat de regels consistenter, eenvoudiger en eerlijker worden. De modernisering moet golf ook laagdrempeliger maken en de snelheid van het spel bevorderen.

De NGF staat achter de veranderingen: 'Wij vinden het een goede ontwikkeling dat de regels worden herzien door de grootste organisaties in golf', zegt Christine Saxton, bij de NGF verantwoordelijk voor Regels & Handicapping. 'Onze voorkeur gaat er zeer sterk naar uit dat de regels eerlijker, begrijpelijker en meer toepasbaar worden voor iedere golfer. De NGF gaat zich hier de komende tijd over buigen en zal alle input geven om de R&A en de USGA te helpen bij het realiseren van deze doelstellingen.'

Algemeen

In het voorstel van de R&A en USGA gaat het aantal regels terug van 34 naar 24. Ze zijn geschreven in een meer gebruikersvriendelijke stijl, met kortere zinnen. De regels die in 2019 ingaan zullen voor een beter begrip ook ondersteund worden met beeld, video en tekeningen. Bij elke regel zal het doel ervan uitgelegd worden. Er zullen ook voorbeelden gegeven worden. 

De belangrijkste voorgestelde regelwijzigingen

Geen of minder straf bij een 'bewogen bal': er zal geen straf zijn als de bal per ongeluk bewogen wordt op de green of bij het zoeken naar een bal (in de rough bijvoorbeeld); een speler is niet verantwoordelijk voor het bewegen van een bal, tenzij het virtually certain (95 procent zeker) is dat de speler de bal bewoog. 

Minder strenge regels op de green: er zal geen straf zijn als een bal gespeeld op de green een niet bewaakte vlaggenstok in de hole raakt; spelers mogen putten zonder dat de vlag bewaakt wordt of uit de hole verwijderd is; spelers mogen op de green spike marks en andere schade veroorzaakt door schoenen repareren; spelers mogen schade van dieren en andere schade op de green repareren; er zal geen straf zijn voor het aanraken van de green of puttinglijn. 

Minder strenge regels voor penalty areas (nu waterhindernissen genoemd): rode en gele penalty areas mogen los van watergebieden ook delen van een woestijn, jungle of lavasteen, etc. omvatten; commissies mogen alle penalty areas rood maken zodat lateral relief altijd toegestaan is, maar ze mogen penalty areas geel maken waar ze dat op hun plaats vinden; er zal geen straf zijn voor het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen of het aanraken van de grond of water in een penalty area.

Minder strenge bunkerregels: er zal geen straf meer zijn voor het verwijderen van losse natuurlijke voorwerpen in een bunker of voor het aanraken van het zand met de hand of een club. Om het spelen uit het zand een uitdaging te laten blijven, blijven er wel andere voorwaarden gelden (je mag de club niet meteen naast de bal grounden, je mag het zand niet aanraken met de club of met de hand om het te testen, je mag het zand niet raken bij een oefenslag of in de backswing van je slag); er komt een extra keuze bij een onspeelbare bal in een bunker, waarbij de bal buiten de bunker gespeeld mag worden met bijtelling van twee strafslagen (de bal moet gedropt worden op een lijn van de hole door het punt waar de bal in de bunker tot rust kwam). 

Vertrouwen op de integriteit van spelers: bij het vaststellen van een plaats, lijn, gebied of afstand blijft de reasonable judgment van een speler gehandhaafd, zelfs al blijkt later uit videobeelden dat het verkeerd was; je bent niet langer verplicht om aan te kondigen dat je bal wilt merken en bekijken om de bal te identificeren of om te kijken of de bal beschadigd is. 

Het stimuleren van sneller spel (pace of play): er zal minder tijd gegeven worden om een verloren bal te zoeken (van vijf naar drie minuten); het aanmoedigen van 'ready golf' in strokeplay (bijvoorbeeld dat je speelt voordat het je beurt is als dat de snelheid van het spel bevordert); het aanbevelen dat spelers niet langer dan 40 seconden over een slag doen; en nog meer wijzigingen om de snelheid van het spel te helpen. 

Een eenvoudiger manier van relief nemen (een drop bij het dichtstbijzijnde punt zonder belemmering): een nieuw procedure waarbij in een bepaalde relief area gedropt wordt en van daar gespeeld wordt; een minder strenge drop-procedure, waarbij de bal gedropt mag worden van net boven de grond (minstens 2,54 cm/1 inch boven de grond), waarbij de bal uit de lucht valt en bij het droppen niet een groeiend ding of object op de grond raakt); een relief area die niet langer met stoklengtes wordt bepaald maar in inches/centimeters wordt vastgesteld.

Nog een paar voorbeelden:

  • Er zal geen straf meer zijn als bal tegen een bunkerwand stuit en jou raakt. 
  • Je mag - behalve in zand - overal in the general area relief nemen (zonder strafslag) bij een ingebedde bal. General area is de nieuwe term voor through the green (door de baan).
  • Je mag elke beschadigde club blijven gebruiken, ook als je de club zelf uit boosheid hebt beschadigd. Je mag een door jezelf beschadigde club niet vervangen door een andere.
  • Een caddie mag niet meer in een rechte lijn achter jou staan in de tijd dat je je stand inneemt totdat je je slag doet.
  • Er komt een alternative vorm van strokeplay met de naam Maximum Score Strokeplay; hierbij heeft je score op een hole een limiet (bijvoorbeeld een triple bogey) zodat de snelheid van het spel bevorderd wordt.

Alle voorgestelde regelwijzigingen - met uitleg in tekst en beeld - zijn te vinden op randa.org and usga.org/rules. Bekijk ook de video's van de R&A en USGA:

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Een samenvatting in foto's:

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Reacties

Wat vind je van de voorstellen? Laat het ons weten via redactie@golf.nl@Golfnl of Facebook.

Jan per mail:

'Goed initiatief, maar ik heb twee aanvullingen:

Op de eerste plaats de voorrangsregel van regel 6.4. Er komt meer vrijheid, maar ik zou als norm de volgende toevoeging willen bij 6.4.a(1) derde bullet resp. 6.4.b.(1) derde bullet eerste vlag:
Als alle ballen op de green liggen, wordt de bal gespeeld die het dichtst bij de hole ligt, met dien verstande dat als ballen zo dicht bij elkaar liggen dat zij een speler bij de slag hinderen, de bal met de minste hinder het eerste wordt geslagen.
Motivering: je bespaart tijd door minder te hoeven markeren en het verminderen van markeren/demarkeren zorgt voor minder concentratieverlies.
 
Op de tweede plaats de provisionele bal van regel 18.3. Ik stel de volgende aanvulling voor:
Als een andere speler vreest dat de gespeelde bal verloren kan zijn of out of bounds, hij de speler kan verzoeken een provisionele bal te slaan. Als de speler dat weigert en de bal blijkt inderdaad verloren of out of bounds te zijn, krijgt de speler een strafslag.
Motivering: uiteraard het tijdverlies voorkomen dat komt als de speler alsnog terug moet naar de plaats van de slag; en minder irritatie voor eigenwijs gedrag.'

Peter per mail: 

'Wat een goede ontwikkeling!! Hopelijk houden betrokkenen de moed om door te zetten en het echt om te draaien: schrappen wat kan en alleen dat reglementeren wat echt moet. En wat velen al suggereren noemen wij een vakantiebal: in plaats van teruglopen als een bal OOB is net doen of het een waterhindernis is en dus met een strafslag de bal droppen op de plek waar de bal OOB raakte. Succes!'

Joop per mail:

'Goede acties om de golfregels te verbeteren. Vooral de regels geldend op en rond de green. En de aanpassingen om het lopen door de baan te versnellen. De charme van golf is dat het één van de weinige sporten is waar je alleen van jezelf afhankelijk bent. Dus geen vereenvoudigingen die de (technische) vaardigheden van de beoefenaar buiten spel zetten. Behalve uiteraard de mogelijkheid om onderling de handicap te verrekenen.' 

Henny per mail:

'Wij gaan elk jaar twee keer een weekend met 15-20 personen golfen. Wij hanteren een regel om het het spel te bevorderen, namelijk: bij de afslag, bal out of bounds of verloren, twee strafslagen en een strafslag voor afstand. Dus niet terug naar de tee. Werkt tijd besparend.'

Joke per mail:

'Ik juich het van harte toe dat de regels gemoderniseerd worden. Maar wat ik mis?  Mij wordt gevraagd op de green mijn marker een of meer putterheads te verleggen. In het heetst van de strijd (b.v. matchplay in een competitie) vergeet ik dat ik de marker een of meer putterheads moet terug leggen. Dus loss of hole! Mijn visie is dat degene die mij vraagt mijn marker te verleggen mede verantwoordelijk is, dus mij moet wijzen op het feit dat ik de bal moet terug leggen. ( ook bij een gewone wedstrijd zou dit moeten gelden). In competities worden soms holes geclaimed omdat de competitor de marker niet heeft terug geplaatst. Voor mijn gevoel is dit unfair sportsmanship, maar hoe bewijs je dit. Door de regelgeving soepeler te maken.'

Willem per mail:

'Ik zie veel wijzigingen om de regels te versoepelen; toch mis ik de regel dat je bij een waterhindernis, bij onduidelijkheid of de bal over de hindernis is, het toegestaan is een provisionele bal te slaan. Hetgeen vaak een versnelling van het spel kan geven.'

Sylvia per mail:

'Mijn echtgenoot en ik vinden het goede voorstellen.'

Bob per mail:

'De regels makkelijker maken en het spel versnellen is een goede zaak en in de meeste veranderingen kan ik mij goed vinden. Wat ik echter mis en wat zeker een versnelling van het spel zal betekenen is een verandering bij out of bounds. Om in de baan (zeker bij banen die je niet goed kent) niet terug te hoeven lopen bij een out of bounds situatie werd door een groepje spelers waarmee ik regelmatig in België speelde gekozen voor een drop met twee strafslagen op het punt waar de bal O.B. ging. Zag nu in de nieuwe regels ook een drop met 2 strafslagen staan (onspeelbaar in een bunker) dus heel vreemd is dat dus niet. Mocht deze mogelijkheid officieel kunnen zal dit veel snelheid in de baan opleveren en geen teruglopen en doorzwaaien.'

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Lees oude reacties in een eerder artikel over de modernisering van de golfregels: Modernisering golfregels komt dichtbij.

Lees ook een eerder artikel: Bewogen bal op de green: hoe werkt het er 1 januari 2017?


}