Green Deal sportvelden

Green Deal sportsector ondertekend

22 oktober 2015 Redactie GOLF.NL
Op donderdag is in Den Haag de ‘Green Deal’ voor sportvelden ondertekend.

Green Deal is de naam voor afspraken tussen de rijksoverheid en andere partijen. In dit geval betreft het een deal tussen de overheid en onder meer de Branchevereniging Sport- en Cultuurtechniek (BSNC), de NVG (Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties), VHG en het NOC*NSF.

De afspraken bij de Green Deal voor sportvelden gaan over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (pesticiden) in de komende jaren. Het kort maaien van gras kan leiden tot schimmels en de sportveldensector heeft ook te maken met onkruid. Schimmels en onkruid worden nu in sommige gevallen nog bestreden met gewasbeschermingsmiddelen.

Vanaf 2016 wordt het gebruik van  gewasbeschermingsmiddelen verboden op een harde ondergrond (zoals trottoirs, straten en pleinen). Hiermee wordt voorkomen dat er onnodig schadelijke stoffen in het milieu terechtkomen en naar het oppervlaktewater wegspoelen.

Eind 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar onverharde terreinen. Maar sportvelden en recreatieterreinen blijven als onderdeel van de Green Deal voorlopig nog uitgezonderd van het verbod, omdat het (nog) niet goed mogelijk is om onderhoud volledig zonder de bestaande middelen te doen.

Maar op sportvelden moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen de komende jaren wel worden teruggebracht. En met het ondertekenen van de Green Deal geven de partijen aan dat ze willen meewerken aan het afbouwen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen.  

De partijen krijgen met de Green Deal de kans om nog een aantal jaar onderzoek te doen naar alternatieven om onkruid en schimmel te bestrijden of te voorkomen.

Hoe de toekomst er na 2020 uitziet voor de sportveldensector is nog niet te zeggen. Het is mogelijk dat de overheid uiteindelijk beslist tot een totaal verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden. Het is ook mogelijk dat de sector (of een deel van de sector) alleen bij uitzondering en onder bepaalde voorwaarden nog gewasbeschermingsmiddelen mag gebruiken. Dat hangt af van de inzet van de sportveldensector om de komende jaren minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken en het hangt af van successen van alternatieve methodes of middelen om een goede speelkwaliteit zonder gewasbeschermingsmiddelen te realiseren.

In de overgang naar minder of geen gebruik van pesticiden wordt de golfsector ondersteund door de Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), NVG en NGF.

De organisaties zijn onder meer in kaart aan het brengen wat er nu aan pesticiden gebruikt wordt op golfbanen. Om een goed beeld hiervan te krijgen is een enquête naar alle banen gestuurd.

Een andere stap van de organisaties is de oprichting van een onderzoeksinstituut (de Dutch Turfgrass Research Foundation). Informatievoorziening aan banen, clubs en golfers is ook een belangrijk onderdeel van de ondersteuning door de NGA, NVG en NGF.


Lees hier een bericht van de Rijksoverheid.

Een uitleg van de Green Deal voor de golfsport en de implicaties voor clubs, banen en golfers is te vinden in de NGF-uitgave Golfmarkt van september 2015.  

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

}