Go for Green

Wijs met water op de golfbaan

Watermanagement staat bij de golfbanen in Nederland hoog op de agenda. Zeker op Prise d’Eau Golf in Tilburg, waar een jaar geleden de samenwerking met de Waterbank werd gestart. Het doel: restwater slim hergebruiken.

De Waterbank is een coöperatieve vereniging bestaande uit publieke en private partijen, die zich als doelt stelt om de waterbalans terug in evenwicht te brengen. Prise d’Eau trekt in dit project ook samen op met onderhoudspartner De Enk Groen en Golf. Op het golfterrein is vorig jaar een bufferzak van 200 m3 neergelegd en gevuld met oppervlaktewater. “Voor onze totale beregening is 200 m3 niet voldoende, maar daar is het ook nog niet voor bedoeld”, aldus Johan Laurijssen, Operationeel Manager bij Prise d’Eau. Wel om gedurende de pilot te bekijken wat dat opgeslagen water doet. “Dat water hebben we in de winter opgevangen en bemonsterd. Nu wordt constant gemonitord wat een dergelijke opslag doet met de waterkwaliteit. De eerste testen zijn zeer positief en het lijkt dat het water nauwelijks in kwaliteit afneemt.”

Jonge aanplant

Met een deel van het water kan wel jonge aanplant op de baan worden bewaterd. Maar waardevoller zijn de bevindingen, die de plannen en ideeën voor de toekomst moeten voeden. “We zullen met zijn allen moeten nadenken over hoe we op een goede en verantwoorde manier met water omgaan. Dit onderwerp blijkt een jaar na de start van de pilot maar weer al te actueel.”

Waterzak bij golfbaan Prise d'Eau


Laurijssen is blij dat de golfbaan deze stap heeft gezet. “Deelname aan de pilot is nu al lonend. We sparren met elkaar en kijken naar oplossingen voor de lange en korte termijn. Een van de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan is natuurlijk hoe we vraag en aanbod van water op elkaar kunnen afstemmen, vooral door het jaar heen op onze baan. In de natte maanden kampen we geregeld met een overschot en in de droge maanden komen we tekort, hoe kunnen we dat managen.” Een van de maatregelen die Prise d’Eau al heeft genomen is het opvangen van regenwater op de parkeerplaats. “Dat slaan we op in onze bassins en laten we zo min mogelijk weglopen. En dankzij de samenwerking met De Waterbank kunnen we steeds meer doen.”

Industriewater

Inmiddels is De Waterbank ook in gesprek met de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) en de Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA) met de intentie om de samenwerking met De Waterbank, uit te breiden. “Dan kijken we verder dan een waterzak. Uiteindelijk kom je daar op een golfbaan niet ver mee, maar het is zeker een goed begin”, aldus Niels Dokkuma van de NGF. "Zo gaan we met de Waterbank bekijken of en hoe golfbanen gebruik kunnen maken van bijvoorbeeld geschikt industriewater."