golf regels matchplay

Verschil strokeplay en matchplay

Per 1 januari 2019 spelen we volgens nieuwe golfregels. Op deze pagina aandacht voor de verschillen tussen de regels in strokeplay en matchplay.

De matchplay-regels wijken soms af van de regels in strokeplay of stableford. Hier staan de verschillen op een rij.


 Strokeplay  Matchplay  Regel
Terminologie  Medespeler is 'marker'
'tegenstander'  Definities


 Strokeplay  Matchplay  Regel
Telling  Voor elke hole een brutoscore

De stand van de match wordt aangegeven met 'holes up' (holes voor) of 'all square' (gelijk) en zoveel holes 'te spelen'. Een partij is 'dormie' wanneer deze evenveel 'holes up' staat als er nog te spelen zijn.  

Definities
3.2, 3.3


 Strokeplay  Matchplay  Regel
Algemene straf
Twee strafslagen
Verlies van de hole Definities, 1.3


 Strokeplay  Matchplay  Regel
Uitholen 
Verplicht (maar bij een op strokeplay gebaseerde spelvorm zoals stableford hoeft uitholen niet meer zodra er geen punten meer behaald kunnen worden
Niet verplicht. De speler kan de volgende slag, de hole of de match geven.
6.6, 3.3c,
3.2a, 3.2b


 Strokeplay  Matchplay  Regel
Informatie over 
aantal slagen 
Na strafslagen dit zo spoedig mogelijk melden aan de marker
Na strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan tegenstander, tenzij duidelijk en gezien door tegenstander. Bij onjuiste inlichting fout herstellen vóór tegenstander slag doet, anders verlies van de hole. 
3.2d, 3.3


 Strokeplay  Matchplay  Regel
Oefenen op de wedstrijdbaan voor het begin van de ronde
Niet toegestaan (diskwalificatie)
Toegestaan 5.2


 Strokeplay  Matchplay  Regel
Spel staken tijdens een ronde
Alleen wanneer de Commissie daartoe besluit of wanneer er gevaar voor blikseminslag dreigt
Wanneer Commissie daartoe besluit en wanneer tegenstanders daartoe samen besluiten (zonder daarbij de wedstrijd te vertragen)
5.7


 Strokeplay  Matchplay  Regel

Afslaan buiten of van de verkeerde afslagplaats

 
Twee strafslagen en opnieuw afslaan, van binnen de afslagplaats. De eerste, foutieve, slag telt niet mee.
Geen straf en de bal spelen zoals deze ligt, maar de tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan.  
6.1


 Strokeplay  Matchplay  Regel
Voor je beurt spelen  Geen straf
De tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan
6.4


 Strokeplay  Matchplay  Regel
Spelen van de verkeerde bal
Twee strafslagen. Fout moet worden 
hersteld. Slagen gemaakt met de verkeerde bal tellen niet mee.
Verlies van de hole
6.3c


 Strokeplay  Matchplay  Regel
Bij twijfel of regels goed zijn toegepast 
Er mogen twee ballen gespeeld 
worden
Er mogen geen twee ballen gespeeld worden. Men moet een manier kiezen om het spel voort te zetten; als het niet anders kan, kan men aangeven dat men een uitspraak van een referee wenst. 
20.1b, 201.c


 Strokeplay  Matchplay  Regel
Invloed van buitenaf
Medespeler is een invloed van buitenaf (geen straf als bal beweegt door invloed van buitenaf, bal terugplaatsen op oorspronkelijke plek)
Tegenstander is geen invloed van buitenaf  Definities

NGF Competitie

In de competitie worden matchplay foursomes en matchplay greensomes gespeeld. Let op de volgende regels:

  • Als een speler speelt wanneer zijn partner had moeten spelen, dan verliest zijn partij de hole.
  • Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.
  • Foursome is een spelvorm die ook in de Ryder Cup wordt gespeeld. Twee spelers vormen een team en spelen met één bal. Ze slaan om beurten af, de een op de oneven holes en de ander op de even holes. Na de afslag wordt om en om gespeeld. Als speler A heeft afgeslagen, dan doet speler B de volgende slag. Daarna speelt speler A totdat de hole is beëindigd.
  • Bij de spelvorm greensome mogen beide partners van een team afslaan. Daarna moet de partij een van de twee ballen kiezen om als foursome verder te spelen. Als de afslag van speler A wordt gekozen, dan doet speler B de volgende slag.

Fourball

In de Ryder Cup is fourball (bestball) matchplay een van de spelvormen. In deze spelvorm geldt deze 'voorrangsregel': 'Ballen van dezelfde partij mogen worden gespeeld in de volgorde die de partij het beste vindt.' Dus als speler A en B partners zijn en de beurt is aan speler A, dan mag de partij er voor kiezen om B eerst te laten spelen. Nog een regel in fourballs: als de putt van speler A gegeven wordt, dan mag je die putt niet meer maken als oefenputt. De reden daarvoor is dat je daarmee je partner kunt bevoordelen. 

Test je regelkennis: doe de regelquiz.

Lees ook: Matchplaytips.

> Ga naar de hoofdpagina Nieuwe regels in 2019.


  • Auteur Redactie GOLF.NL