Nieuws

'Waarom mag je niet verder met je provisionele bal als je eerste bal onspeelbaar is?'

In de rubriek 'Stel je regelvraag' geven we antwoord op vragen over de golfregels en het handicapsysteem. In deze aflevering behandelen losse stenen bij een vast obstakel, het aantal strafslagen bij meerdere overtredingen en het niet mogen spelen van je provisionele als je eerste bal onspeelbaar is.
Beeld: Getty Images

Beeld: Getty Images

Cees: “Ik sloeg een bal buiten de baan (witte paaltjes) tegen de muur van een huis. Na zoeken lag de bal toch op de fairway. Mag ik dan zonder straf verder spelen?”

Bij het toepassen van de regels gaat het om de plek waar de bal ligt. Dus als een bal buiten de baan iets raakt en vervolgens tot stilstand komt binnen de baan, is de bal nog altijd in het spel en mag je daarmee zonder straf verder spelen. Uiteraard moet de bal wel binnen de zoektijd van 3 minuten gevonden zijn.

Herbert: “Er liggen een heleboel stenen los aangelegd rond een rooster waar het overtollige water kan weglopen. Mijn bal ligt in die stenen en als ik de stenen zou wegnemen, beweegt mijn bal. Krijg ik een vrije drop, zoals bij een vast obstakel?”

Als de stenen rond het rooster zijn geplaatst als onderdeel van het afwateringsysteem, zijn zij onderdeel van een vast obstakel. Tenzij de bal in een hindernis ligt, mag je de situatie zonder straf ontwijken volgens Regel 16.1. Omdat de stenen ook losse natuurlijke voorwerpen zijn, mag je deze ook wegnemen (Regel 15.1). Als daarbij de bal beweegt moet je echter één strafslag bijtellen en de bal terugplaatsen.

Kijk voor dit soort speciale situaties ook altijd of er in de Plaatselijke Regels iets over is vermeld.

Anne: “Een speler wil zijn mooie bal niet kwijtraken als hij over water moet slaan. Hij neemt de bal op, terwijl dat niet is toegestaan, en vervangt deze door een andere bal. Zijn het opnemen van de bal en deze door een andere bal vervangen twee aparte gebeurtenissen?”

Meerdere overtredingen zonder dat er sprake is van een tussenkomende gebeurtenis worden als één overtreding bestraft. Een tussenkomende gebeurtenis is, naast het doen van een slag, ook het bewust zijn of bewust worden van een regelovertreding.

Voor deze situatie betekent dit dat, als de speler niet weet dat het niet is toegestaan om de bal te vervangen en niemand hem daarop wijst, er geen sprake is van een tussenkomende gebeurtenis. De speler krijgt dan in totaal één strafslag voor beide overtredingen.

Als de speler echter weet dat de bal niet mag worden vervangen of hierop wordt gewezen, krijgt de speler apart straf, namelijk één strafslag voor het opnemen van de bal (Regel 9.4) en één strafslag voor het vervangen van de bal (Regel 6.3).

Niels: “Ik sloeg mijn drive het bos in. Omdat ik niet zeker was dat ik hem zou vinden, speelde ik een provisionele bal. Ik vond mijn eerste bal, maar die was onspeelbaar. Klopt het dat ik de provisionele bal dan niet mag spelen?”

Wanneer je binnen de 3 minuten zoektijd je eerste bal vindt, betekent dit dat je provisionele bal niet meer in het spel is. Zou je daar mee verder gaan dan speel je dus een verkeerde bal. De gevonden bal is de bal in het spel en daarmee moet het spel worden voortgezet. Als je gevonden bal onspeelbaar is en je wilt met één strafslag opnieuw spelen vanaf de plek waar de vorige slag is gedaan, moet je dus terug en opnieuw spelen. De provisionele bal mag niet worden gespeeld omdat je dan al het resultaat van die slag weet en eigenlijk een keuze zou kunnen maken met welke bal je verder wilt spelen.

Wanneer je toch kiest voor de optie recht naar achter ontwijken (Regel 19.2b) of zijwaarts ontwijken (Regel 19.2c) en je bal na het droppen weer onspeelbaar ligt, kun je Regel 19.2 opnieuw toepassen, met wederom bijtelling van één strafslag. Zie ook Regel 18.3.

In deze aflevering zijn de vragen beantwoord door Walter Haandrikman (voorzitter van de Regel- en Handicapcommissie van de NGF), Marjon Thijssen (NGF Regels en Handicap) en Robert Hage (NGF Regels en Handicap). Er komen veel regelvragen binnen. Vragen die nu niet beantwoord zijn, behandelen we in een van de volgende afleveringen van deze rubriek.

Heb je ook een regelvraag?

GOLF.NL beantwoordt jouw regelvragen. Heb je een vraag? Stuur een mail naar regelvraag@golf.nl of een bericht via social media (Twitter, Facebook, Instagram). Stuur als het kan ook een foto mee van de regelsituatie!
Lees meer over
Golfregels