Greg Norman of Australia with Severiano Ballesteros of Spain and a rules official during the Suntory World Match Play Championship on the West Course at The Wentworth Club on September 24, 1983
Greg Norman, Seve Ballesteros en een referee in het World Match Play Championship 1983
Beeld: Getty Images

Het verschil tussen stroke- en matchplay

25 maart 2018 Redactie GOLF.NL
De belangrijkste verschillen tussen strokeplay en matchplay op een rij.

Let op: dit artikel behandelt de oude regels. Ga voor de nieuwe golfregels naar golf.nl/regels2019.


In het algemeen zijn de golfregels in strokeplay en matchplay hetzelfde maar in sommige gevallen wijken de regels van elkaar af. De belangrijkste verschillen staan hier op een rij.

Strokeplay: je speelt met één of meer 'medespelers', je speelt 'tegen jezelf', 'tegen de baan'.
Matchplay: Je speelt tegen één of meer 'tegenstanders'.

Strokeplay: Op elke hole wordt de brutoscore genoteerd.
Matchplay: De stand wordt aangegeven met 'holes up' of 'all square' (gelijk) en zoveel holes 'te spelen'. Een partij is 'dormie' wanneer deze evenveel holes up staat als er nog te spelen zijn.

Strokeplay: Uitholen is verplicht (bij stableford is het niet meer nodig als er geen punten meer behaald kunnen worden).
Matchplay: Een speler kan de volgende slag, de hole of de match geven.

Strokeplay: Een overtreding wordt bestraft met twee strafslagen.
Matchplay: Een overtreding betekent verlies van de hole.

Strokeplay: De medespeler is een outside agency.
Matchplay: De tegenstander is geen outside agency.

Strokeplay: Bij twijfel over een regel kan een speler twee ballen spelen en het vraagstuk meteen na af de ronde uitzoeken.
Matchplay: Bij twijfel over een regel moet de kwestie opgelost worden voordat je afslaat op de volgende hole.

Strokeplay: Strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan de marker.
Matchplay: Strafslagen zo spoedig mogelijk melden aan de tegenstander tenzij het al duidelijk is gezien door de tegenstander. Bij onjuiste voorlichting moet je de fout herstellen voordat de tegenstander een slag doet, anders is het verlies van de hole.

Strokeplay: Speel je voor je beurt, dan moet je de bal spelen zoals hij ligt (geen straf).
Matchplay: Speel je voor je beurt, dan mag de tegenstander eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan.

Strokeplay: Buiten of van de verkeerde afslagplaats afgeslagen: twee strafslagen en opnieuw afslaan. De slag zelf telt niet mee.
Matchplay: Buiten of van de verkeerde afslagplaats afgeslagen: de tegenstander mag eisen dat de slag opnieuw wordt gedaan.

Strokeplay: Verkeerde bal gespeeld: twee strafslagen, fout herstellen.
Matchplay: Verkeerde bal gespeeld: verlies van de hole.

Strokeplay: Bal raakt vlaggenstok of bewaker: speler krijgt twee strafslagen, de bal spelen zoals hij ligt.
Matchplay: Bal raakt vlaggenstok of bewaker: speler verliest de hole.

Strokeplay: Bewegen van stilliggende bal door medespeler: geen straf en bal terugplaatsen.
Matchplay: Bewegen van stilliggende bal door tegenstander (anders dan bij zoeken en meten): één strafslag en bal terugplaatsen.

Strokeplay: Bal per ongeluk van richting veranderd door medespeler: geen straf, bal spelen zoals hij ligt.
Matchplay: Bal per ongeluk van richting veranderd door tegenstander: geen straf, bal spelen zoals hij ligt of de slag opnieuw spelen.

Strokeplay: Na een slag op de green rolt de bal tegen een stilliggende bal op de green: twee strafslagen, bal van speler spelen zoals hij ligt; bal van medespeler terugplaatsen.
Matchplay: Na een slag op de green rolt de bal tegen een stilliggende bal op de green: geen straf, bal van speler spelen zoals hij ligt; bal van tegenstander terugplaatsen.

Strokeplay: Bal helpt of hindert andere bal: medespeler mag eerst de bal spelen of de bal opnemen.
Matchplay: Bal helpt of hindert andere bal: tegenstander moet op verzoek de bal opnemen.

Strokeplay: Oefenen op de baan voorafgaand aan de wedstrijd mag niet (diskwalificatie).
Matchplay: Oefenen op de baan voorafgaand aan de wedstrijd mag wel. 

Wat betreft punt 10: het komt wel eens voor dat twee tegenstanders allebei een verkeer de bal spelen. In dat geval verliest de speler die als eerste een verkeerde bal speelde de hole. Als niet kan worden vastgesteld wie als eerste een verkeerde bal speelde, dan moet de hole uitgespeeld worden met de verkeerde ballen.

Lees ook: Give-give: mag dat?

NGF Competitie

In de competitie worden matchplay foursomes en matchplay greensomes gespeeld. Let op de volgende regels:

  • Als een speler speelt wanneer zijn partner had moeten spelen, dan verliest zijn partij de hole.
  • Strafslagen hebben geen invloed op de volgorde van spelen.
  • In een greensome geldt de volgende regel. Indien de mogelijkheid bestaat dat geen van beide ballen gespeeld van de afslagplaats binnen de baan en buiten een waterhindernis gevonden kan worden, mag één provisionele bal gespeeld worden. De partij is vrij in de keuze van de speler die de provisionele bal mag spelen. De speler moet spelen van de afslagplaats van de partner. Als beide oorspronkelijke ballen worden gevonden mogen de partners kiezen met welke bal verder wordt gespeeld, en moet de provisionele bal worden opgegeven. Als slechts één van beide oorspronkelijke ballen wordt gevonden, dan moet met die bal verder worden gespeeld, en moet de provisionele bal worden opgegeven.

Foursome is een spelvorm die ook in de Ryder Cup wordt gespeeld. Twee spelers vormen een team en spelen met één bal. Ze slaan om beurten af, de een op de oneven holes en de ander op de even holes. Na de afslag wordt om en om gespeeld. Als speler A heeft afgeslagen, dan doet speler B de volgende slag. Daarna speelt speler A totdat de hole is beëindigd. 

Bij de spelvorm greensome mogen beide partners van een team afslaan. Daarna moet de partij een van de twee ballen kiezen om als foursome verder te spelen. Als de afslag van speler A wordt gekozen, dan doet speler B de volgende slag.

Lees meer over

Golfregels