O.a. Peter Bakker van Delfland en GEO-directeur Jonathan Smith
O.a. Jonathan Smith, Gerhard Teunissen (Nijmegen), Martin Snider (Margraten), Eric van der Zwaluw (Nunspeet) en Ton Falkmann (Sybrook).

GEO-certificaat voor Delfland en Rijk-banen

18 september 2017 Redactie GOLF.NL
Op het KLM Open is het GEO-certificaat uitgereikt aan Golfbaan Delfland en drie banen van Het Rijk, Nunspeet, Sybrook en Margraten.

Het GEO-certificaat is een internationaal keurmerk voor verantwoord en milieuvriendelijk beheer. Jonathan Smith, directeur van de Golf Environment Organization, was in de week van het KLM Open in Nederland en overhandigde de certificaten aan Het Rijk van Sybrook, Rijk van Nunspeet, Rijk van Margraten en Golfbaan Delfland.

'Wij zijn ervan overtuigd dat het verweven van duurzaamheid in onze bedrijfsvoering bijdraagt aan het optimaliseren van de klantbeleving', zegt Peter Bakker, coördinator duurzaamheid van Golfbaan Delfland in Schipluiden. 'Dit alles in goede harmonie met de natuurlijke omgeving en in combinatie met een gezond economisch en sociaal verantwoord beheer. Het GEO-certificaat draagt bij om duurzaamheid breder te bekijken en gaat fungeren als extra stimulans om onze doelen te behalen.'

Het Rijk Golfbanen kreeg het GEO-certificaat voor drie van de vier golfbanen: Nunspeet, Margraten en Sybrook. Golfbaan Het Rijk van Nijmegen ontving het GEO-certificaat al in juni 2016. 

'Ik vind het belangrijk dat wij continu investeren in duurzaamheid', zegt Hans Blaauw, algemeen directeur van Het Rijk Golfbanen. 'Ik ben dan ook erg trots op de teams van Het Rijk van Nijmegen, Nunspeet, Margraten en Sybrook. Na een jaar van actief inventariseren, evalueren en ontwikkelen hebben zij een fantastisch resultaat weten te behalen. Hiermee hebben we bewezen dat ook een commercie╠łle organisatie als Het Rijk ecologie serieus neemt. Een belangrijke eerste stap naar een nog duurzamere toekomst.'

Het doel van duurzaam golfbaanbeleid is het behalen van een optimale speelkwaliteit die in goede harmonie is met de natuurlijke omgeving, de economische gezondheid en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de golfbaan. Landschap & biotopen, Water, Energie & hulpbronnen, Product- & ketenbeheer, Milieukwaliteit, Mens & samenleving zijn hierbij de belangrijkste aandachtsgebieden. Met Committed to Green heeft de NGF een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren, bewust om te gaan met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan de certificering door de Golf Environment Organization (GEO) worden aangevraagd.

GEO in cijfers

In de week van het KLM Open op The Dutch waren er twee bijeenkomsten waarin de NGF het nut en de noodzaak van GEO-gecertificeerd beheer benadrukte. De boodschap? Dat duurzaam beheer slimmer beheer is: efficiënter en effectiever, gericht op de lange termijn. Duurzaam beheer wordt bovendien steeds noodzakelijker omdat gewasbeschermingsmiddelen in de toekomst verboden zullen zijn. En een GEO-certificaat is een sterke troefkaart bij overleg met overheden en stakeholders. We hebben enkele GEO-cijfers op een rij gezet.

GEO in cijfers:

4 Vier banen kregen het GEO-certificaat op het KLM Open: Het Rijk van Sybrook, Rijk van Nunspeet, Rijk Margraten en Golfbaan Delfland.  En er werden bloemen uitgereikt aan vier banen die recent het GEO-certificaat bereikten: Amsterdam Old Course, de Drentse Golfclub de Gelpenberg, Golfbaan Bentwoud en Golfclub de Dommel.

11 In totaal zijn tussen het KLM Open van 2016 en 2017 elf golfbanen GEO-gecertificeerd.

110 Nederland telt inmiddels 110 golfbanen en -clubs die werken met het kwaliteitszorgsysteem GEO.

Meer informatie: delflandgolf.nl/duurzaamheid-geogolfenophetrijk.nl en ngf.nl.


}