putt golf
Nieuwe data over puttprestaties van amateurs
Beeld: Golfsupport.nl

'Mannen kunnen beter putten dan vrouwen'

18 februari 2017 Redactie GOLF.NL
Mannen onder gewone golfers putten in het algemeen iets beter dan vrouwelijke amateurs. Het is een van de opmerkelijke conclusies die getrokken worden in een onderzoek van mygolfspy.com naar putt-prestaties van recreatieve spelers.

Vroeger waren er nauwelijks gegevens over de puttprestaties van gewone golfers. Nu wel, dankzij nieuwe technologieën zoals Arccos Golf

Met Arccos - een systeem van sensoren en GPS - kan een speler precies bijhouden welke scores hij maakt, met welke clubs hij slaat en hoe ver. Over de hele wereld zijn duizenden golfers die het systeem gebruiken. Het bedrijf Arccos heeft intussen een database met meer dan 50 miljoen slagen opgebouwd.

De website mygolfspy.com heeft de samenwerking met Arccos opgezocht en de data over putts onder loep genomen. Met als doel om golfers - op basis van statistieken - tips te geven waardoor ze betere putters kunnen worden. 

Putts per green in regulation

Een green in regulation betekent in één slag op de green van een par-3, in twee slagen of minder op de green van een par-4, in drie slagen op minder op de green van een par-5.

Misschien niet verrassend maar uit de data van Arccos blijkt: hoe hoger de handicap, hoe hoger het aantal putts per green in regulation. Mygolfspy.com noemt als mogelijke verklaringen: 

  • Betere golfers zijn in het algemeen betere putters.
  • Betere golfers slaan de bal bij hun approach dichter bij de vlag.

Oudere spelers putten beter

Jonge spelers maken veel 1-putts maar als het gaat om het gemiddelde aantal putts per hole, dan doen ouders spelers het beter. De leeftijdsgroep 50-59 putt het allerbeste (gemiddeld het minste aantal putts). Ook de groep 40 tot 49 jaar putt heel goed.

Maar mygolfspy.com zet deze leeftijdscijfers ook in perspectief: 'Vermoedelijk zijn putt-prestaties nauw gekoppeld aan het aantal ronden dat men speelt. Simpel gezegd: hoe meer je speelt, hoe beter je putt.' 

De data van Arccos wijzen er verder op dat mannen betere putters zijn dan vrouwen, 'hoewel met een klein verschil' volgens mygolfspy.com. Vrouwen maken 2,2 putts bij een green in regulation en 1,65 per hole, mannen maken 2,1 putts per green in regulation en 1,58 per hole.

Lage handicappers

Uit de Arccos-data blijkt dat lage handicappers in het algemeen ook de beste putters zijn. Ze hebben vaker dan andere spelers maar één putt nodig. 

Maar spelers met handicap 0 en beter zijn volgens mygolfspy niet de meest consistente putters. De groep met handicap 1 tot 4 is consistenter. De groep met handicap 1 tot 4 maakt namelijk op 68 procent van de greens een 2-putt, de groep scratch en beter op 64 procent. 

De groep scratchgolfers/plus-handicappers maken ook vaker een 3-putt dan de groep met handicap 1 tot 4, namelijk even vaak als de groep met handicap 4 tot 10. (Maar een 3-putt kan ook een 3-putt zijn op een green van een par 5 die in twee slagen is gehaald).

Wat betekent dit? 'Het roept de vraag op wat beter is,' zegt mygolfsy.com, 'behoudend spelen om consistent te zijn en de score bij elkaar te houden of aanvallend spelen met de wetenschap dat het tot een hoger percentage 3-putts leidt? De Arccos-data wijzen er op dat spelers met de laagste handicaps aanvallender zijn. Spelen ze birdieputts met "achterkant cup" in hun achterhoofd in plaats van "rustig aan"? Zou hun benadering jou kunnen helpen bij het verlagen van je handicap?' 

Kanttekeningen

Er zijn veel kanttekeningen bij de data van Arccos en de interpretatie van mygolfspy.com te zetten. Bijvoorbeeld omdat niet iedere Arccos-gebruiker het systeem even nauwkeurig gebruikt bij het putten. En spelers krijgen/geven zichzelf soms korte putts.

Mygolfspy.com zegt verder onder meer dat de data erop wijzen dat gewone spelers het beste putten als ze een green in regulation slaan na een approach van 150-200 yards naar de green (135-180 meter). Maar alleen betere spelers slaan van deze afstanden geregeld een green in regulation.

Hoe dan ook, mygolfspy.com komt naar aanleiding van de Arccos-statistieken onder meer met dit advies: 'Manage je approach-afstanden. Dichtbij de hole is niet altijd beter. (...) Voor veel spelers geeft een volle swing met een midijzer betere resultaten dan een halve swing met een wedge.'

Lees het hele artikel en bekijk grafieken op mygolfspy.com.

Lees ook: Hoe ver slaat een recreatiegolfer?

}