Zeegersloot
Drie generaties leden van Zeegersloot: Kristina Hakstege (11), moeder Ellen (51) en oma Nellie (73), lid sinds 2009, 2000 en 1988

Zeegersloot introduceert Grootouder/Kleinkind-lidmaatschap

17 maart 2016 Redactie GOLF.NL
Golfclub Zeegersloot heeft al een gratis lidmaatschap voor kinderen van leden en wil de toetredingsdrempel voor jeugd tot 21 jaar nog verder verlagen met een Grootouder/Kleinkind-lidmaatschap.

Vanaf nu kan ook elk grootouder-lid een kleinkind gratis als lid aanmelden met de mogelijkheid om het tegen een aantrekkelijk tarief te laten deelnemen aan de jeugdlessen. Daarmee wil de club niet alleen bereiken dat ouderen langer lid blijven - en dus in beweging blijven - maar ook dat kinderen al vroeg kennismaken met de golfsport. "Bovendien vinden veel grootouders het gezellig om op die manier samen met hun kleinkinderen activiteiten te kunnen ondernemen", zegt de club in een bericht.

Het jongste van de ruim 1200 leden van Golfclub Zeegersloot is zes jaar. De oudste actieve speler is 91. "Een mooie illustratie dat het beoefenen van de golfsport nauwelijks leeftijdsgrenzen kent."

Golfclub Zeegersloot werkt met het programma Committed to Jeugd van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF), een compleet programma van lessen, trainen, spelen en andere activiteiten, waarbij rekening wordt gehouden met de leeftijd en het spelniveau van de kinderen. Deze lessen worden door de golfpro’s en jeugdcoaches gegeven op zondagochtend. Op die dag heeft de jeugd ook een eigen hoek in het clubhuis, waar de limonade rijkelijk vloeit en allerlei spelletjes worden gedaan. De begeleiding van de kleinkinderen tijdens de lessen is in handen van de pro’s en de  jeugdcoaches.

Voor startende jeugdgolfers heeft Golfclub Zeegersloot golfsetjes ‘op maat’ beschikbaar, waarmee de kinderen ook buiten de lesuren, al dan niet samen met hun (groot)ouders, kunnen spelen of oefenen. Zodra de kinderen ‘baanbevoegdheid’ hebben, mogen ze ook spelen op de par-driebaan (Parkbaan). De meer geoefende jeugd mag ook op de achttien-holes Griend- en Heuvelbaan spelen en deelnemen aan wedstrijden. Golfclub Zeegersloot: "Het enthousiasme onder de jongste leden blijkt zo groot dat ouders en grootouders via een speciale app afspraken maken om de kinderen met elkaar te laten spelen."

Informatie: zeegersloot.nl.

}