Go For Green

Duurzaam golfbaanbeheer: nergens is de biodiversiteit zo groot als in Nederland

Nederland loopt voorop in duurzaam golfbaanbeheer. Meer dan honderd golfbanen hebben het GEO-duurzaamheidscertificaat en golfclubs dragen bij aan een grotere biodiversiteit.

Bij veel mensen leeft nog steeds het beeld dat golf een milieuonvriendelijke sport is die veel water en pesticiden gebruikt. Het tegendeel is waar. In menig land, en zeker in Nederland, is golf van alle sporten pionier in duurzaamheid. Hoe pakt de golfsport duurzaamheid op?

Golf wordt van oudsher gespeeld in de natuur. De holes werden ingebed in duinen, heide en bos. Waar het nieuwe banen in de polder of op akkers betreft, wordt bij de aanleg ‘nieuwe natuur’ ontwikkeld. Op een gemiddelde golfbaan is zo’n 40 procent ‘manicuur’ en 60 procent natuur.

Rijke flora en fauna

De golfsport is altijd al intrinsiek gemotiveerd geweest om de natuur op de banen te ontwikkelen en versterken, want een rijke flora en fauna trekken golfers aan. Hoe mooier de natuur, hoe hoger je baan gewaardeerd wordt. Maar wat ook een rol speelt is dat bijna alle golfaccommodaties particulier beheerd worden, door clubs of baanexploitanten. Zij doen het onderhoud, niet de gemeente. In golf gaat het ook nog eens om terreinen die flink veel ruimte in beslag nemen terwijl ruimte steeds schaarser wordt. Daarom is er in de golfwereld, zeker in Nederland, een groot verantwoordelijkheidsbesef om de natuur op golfbanen niet alleen te beschermen maar ook te versterken.

Op basis van dit verantwoordelijkheidsgevoel is natuur- en milieuvriendelijk beheer een steeds belangrijker speerpunt in het beleid van de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie geworden. Om duurzaamheid in golf te waarborgen, is in 1994 de overstap gemaakt naar een planmatige aanpak. Golfclubs en baanexploitanten worden sindsdien gestimuleerd om een traject te doorlopen dat uitmondt in een onafhankelijk internationaal duurzaamheidskeurmerk: het GEO-certificaat. Van de ongeveer 250 golflocaties in Nederland zijn er ruim 100 in het bezit van dit GEO-certificaat en ongeveer 30 banen zijn onderweg, zij zullen de komende jaren aansluiten. Dat is in aantal en percentueel meer dan elk ander land in de wereld.

Internationaal probleem

Omdat golfbanen voor een groot deel uit natuur bestaan, zijn er veel mogelijkheden voor natuurontwikkeling en bevordering van de ecologie. Deze kansen worden ook volop benut. De aantrekkingskracht van golf is onder meer dat de sport in de natuur gespeeld wordt. Biodiversiteit op golfbanen vergroot niet alleen het plezier van een golfronde, het draagt ook bij aan de oplossing van een groot internationaal probleem. Want de rijkdom aan verschillende planten- en diersoorten is noodzakelijk voor een gezonde leefomgeving, maar staat in Nederland en andere landen enorm onder druk. Voor golfbanen ligt hier een grote kans: door biodiversiteit te bevorderen, kan golf een onderdeel van de oplossing zijn.