NGF

Golfsport is van maatschappelijke waarde

Wat is de economische, sociale en ecologische waarde van golf? Onderzoek hiernaar heeft waardevolle kennis opgeleverd. Zo dragen golfers bij aan de economie en aan het algemeen welzijn.

Economische waarde

Dat golf de economie stimuleert is een understatement, blijkt uit het onderzoek naar de waarde van de golfsport dat de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) heeft laten uitvoeren in 2019. De toegevoegde waarde van golf op economisch gebied is naar schatting 466 miljoen euro. Dit bedrag is een afgeleide van de totale opbrengsten van alle golfbanen, de totale kosten, de totale investeringen, het aantal mensen dat werkzaam is op golfbanen en de uitgaven per golfer. Voor clubs en banen vormt het lidmaatschapsgeld de grootste bron van inkomsten (gemiddeld 57 procent) gevolgd door catering (17 procent) en greenfees (14 procent). De kosten bestaan vooral uit salarissen (48 procent) en baanonderhoud (23 procent).

Uitgaven van golfers

In een enquête onder golfers is gepeild hoeveel zij jaarlijks uitgeven aan hun sport golf. Na een correctie van de enquêteresultaten mag geconcludeerd worden dat een golfer gemiddeld 1.500 euro spendeert. Een groot deel hiervan – 400 euro – is het lidmaatschapsgeld. Gemiddeld 400 euro, want het tarief van een lidmaatschap verschilt enorm (van 50 euro als ANWB-lid tot 1.000 euro of meer als je kiest voor onbeperkt speelrecht op een vereniging met een vaste baan).

Na het lidmaatschap gaat het grootste deel van de uitgaven naar buitenlandse golfreizen en consumpties in het clubhuis. Is 1.500 euro gemiddeld veel ten opzichte van wat andere sporters uitgeven? Dat is moeilijk te zeggen want in Nederland is er door andere sporten geen vergelijkend onderzoek gedaan. In Duitsland wel. Volgens een Duits onderzoek geeft een beoefenaar van de paardensport per jaar het meest uit (bijna 8.000 euro) gevolgd door een zeiler (3.130 euro) en een golfer (3.120 euro).

Uitgaven per golfer - economische waarde van golf
 

Sociale waarde

De waarde van golf op sociaal gebied is moeilijker te kwantificeren. Bij de sociale waarde moet bijvoorbeeld aan het gezondheidsaspect van golf gedacht worden maar ook aan sociale integratie. De meeste spelers geven aan dat ze voor hun plezier golf spelen, maar ook gezondheid en sociaal contact worden vaak als reden genoemd. Als mensen door golf de beweegrichtlijnen halen (minimaal 150 minuten per week matig intensief bewegen), dan is dat veel waard. En dat is het geval. 92 procent van de golfers tussen de 18 en 54 jaar haalt deze richtlijn tegenover 75 procent als je kijkt naar alle sporters in die leeftijden. In de leeftijd 55+ haalt 81 procent van de golfers de beweegnorm en dat is slechts 50 procent bij alle sporters.

Lagere zorgkosten

Wat golf een gezonde sport maakt, is dat golfers grote afstanden afleggen, veel bewegen en veel calorieën verbranden – en dat tot op hoge leeftijd. Mede omdat ze golf spelen, zijn golfers gezonder en minder vaak ziek. Mede omdat ze golf spelen leven ze langer dan mensen die de beweegrichtlijnen niet halen. Dat resulteert onder meer in lagere zorgkosten en golf bespaart de maatschappij op deze manier 17.500 euro per persoon per leven. Daarnaast leidt golf tot veel interactie met andere mensen – van alle leeftijden – en dat verhoogt de eigenwaarde en het gevoel van geluk.

Golfers voldoen vaker aan de beweegrichtlijnen

Ecologische waarde

Omdat de golfsport al jarenlang goed data bijhoudt, is het mogelijk uitspraken te doen over de ecologische waarde van golf. Dat wil zeggen: wat golf bijdraagt aan natuurontwikkeling en het behoud ervan. Een belangrijke vraag want de 230 golfbanen in Nederland beslaan samen veel grond (11.000 hectare). Uit onderzoek in het verleden blijkt dat de meningen over golf en het milieu sterk verschillen: 80 procent van de spelers ziet golfbanen bijdragen aan natuur en biodiversiteit, onder niet-golfers is die groep een stuk kleiner (36 procent). Maar het gaat niet om meningen, het gaat om feiten, en in het NGF-onderzoek is de ecologische waarde van golf geobjectiveerd.

Biodiversiteit

In de analyse is onder meer gekeken naar de aanwezigheid van bedreigde dier- en plantensoorten op golfbanen, waterverbruik en het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen. De ecologische cijfers van de golfsport blijken elk jaar beter te worden en de algemene conclusie is positief: golf zorgt voor behoud van biodiversiteit. Op de gemiddelde baan is de verhouding natuur/manicuur (bebouwing, bunkers, range, fairways, greens, tees, verharding) ongeveer 60 om 40 procent. Op een golfterrein zijn dus veel mogelijkheden voor natuurontwikkeling en bevordering van de ecologie en deze mogelijkheden worden ook volop benut.

Waterverbruik en meststoffen

Het jaarlijkse waterverbruik en het gebruik van meststoffen op golfbanen nam in 2015 en 2016 af. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen was in die jaren bijna stabiel maar neemt over de jaren heen wel gestaag af. Het jaarlijks waterverbruik per golfbaan lag in 2016 rond de 14.200 m3 en dat is in vergelijking met de landbouw minimaal. Hetzelfde geldt voor het gebruik van meststoffen en bestrijdingsmiddelen; ook dat is miniem in vergelijking met de landbouwsector.

Bedreigde planten en dieren op de golfbaan te vinden

Indicatie

Er moeten een kanttekening geplaatst worden bij het rapport. Hoewel de golfsport al lange tijd data verzamelt moeten de onderzoekers in sommige gevallen conclusies trekken op basis van data van een beperkte groep banen. Dat geldt bijvoorbeeld voor de gebruikte cijfers van de GOSTA-enqueÌ‚te waaraan een kleine 50 banen meedoen terwijl er in Nederland 230 golfcomplexen zijn. Veel bedragen zijn daarom schattingen en dat geldt ook voor de toegevoegde waarde van golf op economisch gebied (466 miljoen euro). Zo’n bedrag is bovendien pas beter te duiden als een goede vergelijking met andere grote sporten gemaakt kan worden maar dat is nu nog niet het geval. Ook voor de bepaling van de sociale en ecologische waarde van de golfsport is een goede vergelijking met andere sectoren nu nog niet mogelijk. Voetbal of tennis hebben namelijk nog niet soortgelijk onderzoek gedaan. Alle uitkomsten van het onderzoek moeten dus met voorzichtigheid gebruikt worden maar het rapport geeft wel een goede indicatie van het belang van de golfsport.