Go For Green

Luchtfietserij. Of toch niet?

Moeten we snel een starttijd zien te bemachtigen op de Haagsche nu het nog kan? Immers, op een toekomstige landkaart is­ Neder­land veranderd in Boven­water en de Haagsche door het water is verzwol­gen... Gelukkig pas in het jaar 2121. We hebben nog even.

Het gerenommeerde Golf World publiceerde de top 100 van beste banen op het Europese continent. Nederland scoort meer dan goed met negen banen in de lijst en drie zelfs in de top 10: de Kennemer op 9, de Haagsche op 4 en De Pan op plek 2, achter Morfontaine bij Parijs, een club die zo chique de Paris en besloten is dat je makkelijker de top van de Mount Everest bereikt dan daar als niet­-lid een starttijd bemachtigt. Op de Kennemer, de Haagsche en De Pan kun je – wel een handicap-eis van 24 of la­ger – als gast gelukkig gewoon een rondje spelen. De vraag is of dat in de toekomst ook mogelijk blijft want schrik niet – of beter, schrik juist wél – het is namelijk de vraag of die pareltjes van banen op de langere termijn gaan overleven.

Mooie settings

Alle banen hoog in de top 100 van Golf World liggen in prachtige natuurrijke gebieden. De Kennemer en de Haagsche liggen dicht bij zee in glooiend duinlandschap, De Pan in een fraai bosrijk terrein in Bosch en Duin. De juryleden van de top 100 kijken naar diverse facetten bij hun beoordeling van banen. Verreweg de meeste punten (40) zijn te vergeven in de categorie ‘Design’: is bij het tekenen van de holes het landschap optimaal gebruikt door de architect, zijn de green­ complexen interessant en klopt de routing, de volgorde van de holes. In de categorie ‘Setting’, 'The aesthetic value of the surrounding views and the course itself', zijn slechts 15 punten te verdienen. Ik zeg ‘slechts’ 15 punten, want voor het overgrote deel van de amateurgolfers is ‘Setting’– ligt de baan in een mooie natuurrijke omgeving, zijn de vergezichten indrukwekkend – veel bepalender voor de waardering dan de vraag of holes golftechnisch goed in elkaar steken.

Ik moest even slikken toen ik zag dat de Haagsche, die prachtbaan aan de Groot Haesebroekseweg in Wassenaar, opgeslokt gaat worden door de zee

Radicale wending

Gelukkig liggen veel golfbanen sowieso op prachtige plekken. Waar gewone recreanten op hun zondagmiddagwandeling vaak in files door geliefde natuurgebieden trekken, kan een relatief kleine groep golfers in alle rust een balletje slaan op vele hectaren natuur­ schoon, een ongekende luxe. Van al die mooie banen die we in Nederland rijk zijn, is de Haagsche mijn persoonlijke favoriet. Ik moest daarom even slikken toen ik zag dat die prachtbaan aan de Groot Hae­sebroekseweg in Wassenaar opgeslokt gaat worden door de zee. Wie dat sombere beeld schetst? Jan Rotmans, hoogleraar transitie­kunde aan de Erasmus Universiteit. Rotmans werd eerder in diverse media geïnterviewd vanwege het verschijnen van zijn boek Omarm de chaos.

In het toekomsts­cenario van Rotmans heeft de strijd tegen de stijgende zeespiegel en de toenemende overstromingen door klimaatverandering een radicale wending genomen. Steeds maar dijken verhogen en gemalen harder laten pompen blijkt dweilen met de kraan open. Er wordt een heel andere strategie gekozen, het water wordt op grote schaal juist toe­gelaten. In plaats van te vechten tegen de natuur, deint Nederland mee met de natuur. Gevolg: het groene hart zoals we dat nu kennen is het blauwe hart geworden met natuur, water en drijvende woonwijken en de Randstad is verplaatst naar delen boven zeeniveau. Op De Pan, de trotse nummer­ 2 in de top 100 van Golf World, houden ze dan nog net droge voeten, die baan ligt centraal in het land. Maar in de duinen waar nu nog de fair­ways en greens van de Haagsche en de Ken­nemer liggen te pronken, is alleen nog water.

De Haagsche in 2121 verzwolgen

Rotmans, rot op man met je luchtfietserij, wat een onzinverhaal! Het is verleidelijk zo te denken, maar misschien moeten we hem toch een klein beetje serieus nemen. Hij is namelijk geen kleine jongen. In de jaren tachtig de jongste hoogleraar ooit in Ne­derland, gepromoveerd op klimaatmodellen en wereldwijd een van de eersten die alarm sloegen over klimaatverandering en de mo­gelijk desastreuze gevolgen. Hij werd – en wordt – soms uitgelachen en verguisd om zijn voorspellingen, maar een flink deel is uitgekomen. Dus snel een starttijd zien te bemachtigen op de Haagsche nu het nog kan? Zo’n vaart loopt het gelukkig niet. De landkaart die Rotmans heeft getekend waar­ op Neder­land is veranderd in Boven­water en de Haagsche door het water is verzwol­gen, heeft het jaartal 2121. We hebben dus nog even. En of het echt zo ver komt is natuurlijk ook hoogst twijfelachtig. Rotmans wil met zijn toekomstbeeld vooral aanzetten tot nadenken. “Als er niets verandert aan de manier waarop we met het water, de natuur en het klimaat omgaan, weten we zeker dat het onhoudbaar wordt.”

CO2-uitstoot gecompenseerd

Meer doen aan duurzaamheid dus, zeker ook op kleine schaal. “Als individu en in kleine groepen kun je in deze tijd veel meer veran­deren dan voorheen”, aldus de hoogleraar. Ik zal, tenzij er snel een middel wordt uitge­vonden dat het verouderingsproces heel erg drastisch tegengaat, in 2121 niet meer gol­fen op de Haagsche. Maar ik wil dat de Haag­sche, en al die andere mooie banen die we in Nederland hebben, tot in 2121 en ver daarna blijven bestaan. Dat zijn we ook verplicht aan de generaties golfers na ons. Nog iets min­der vlees eten dan maar, beetje zuiniger met energie en minder vaak vliegen. Maar eerst ga ik binnenkort nog even naar de Algarve, vier dagen golfen met vrienden op mooie ba­nen. Mijn aandeel in de CO2-­uitstoot tijdens de vlucht heb ik uiteraard gecompenseerd. Het bedrag was geloof ik 1,85 euro, dat moet zeker genoeg zijn voor behoud van een heel kort grassprietje ergens op de green van een golfbaan.