golf regelexamen GVB golfvaardigheidsbewijs handicap 54

Golfregelexamen

Het golfregelexamen toetst of een golfer de kennis van de etiquette en golfregels beheerst. Iedereen wil dat het spel op dezelfde en eerlijke manier wordt gespeeld en het spel kan ook gevaarlijk zijn. Het is daarom belangrijk dat iedereen de basisregels kent.

Het golfregelexamen kan worden gedaan vóór of na het behalen van de NGF-Golfbaanpermissie. De meeste clubs bieden je de mogelijkheid om regelavonden op een club te volgen. Zij beschikken over een regelpresentatie voor het golfregelexamen. Ook met de golfprofessional kun je de golfregels doornemen.

Bovendien kun je op ngfgolfregelexamen.nl oefenen voor het regelexamen en daarnaast vind je een regelquiz op de pagina Test je regelkennis. Via je club, baan of pro kun je boeken aanschaffen zoals ‘Golfregels voor startende golfers’ en ‘Oefenvragenboek voor het Golfregelexamen’. Mochten zij niet beschikken over de materialen, dan kun je ze bestellen via golfboeken.nl

23 van de 30 goed

Het golfregelexamen is een schriftelijk examen (multiple choice) dat bestaat uit 30 vragen (10 etiquettevragen, 19 regelvragen en 1 Stablefordvraag) waar je maximaal 60 minuten over mag doen. Je bent geslaagd als je 23 vragen van de 30 goed hebt beantwoord. Het examen bestaat uit illustraties met verschillende regelsituaties in de praktijk. Je kunt de situatie in de baan zo herkennen. Tijdens het examen is het overigens niet toegestaan om gebruik te maken van het regelboekje of enig ander referentiemateriaal. Het golfregelexamen vindt plaats onder toeziend oog van een vertegenwoordiger van een NGF-club. Meestal kun je op de club waar je lessen volgt ook het examen doen.

Na het behalen van het golfregelexamen zal de club het resultaat registreren en krijg je een schriftelijk bewijs van slagen mee

Onbeperkt geldig

Na het behalen van het golfregelexamen registreert de club het resultaat en krijg je een schriftelijk bewijs van slagen mee. Dit bewijs is onbeperkt geldig. Bewaar dit goed en laat dit zien als je lid wordt bij een club. Zodra je jouw handicap registreert, word je lid bij een golfclub. Dit hoeft niet meteen een volwaardig lidmaatschap te zijn, je kunt ook alleen maar jouw handicap laten registreren bij een club die is aangesloten bij de NGF. 
Met het bewijs van slagen en zodra je het golfspel enigszins beheerst, kun je een qualifying kaart spelen om een handicap te behalen. Je gaat dan naar Stap 2 van het 9-Stappenplan. N.B. Er zijn ook Engelse en Duitse examens beschikbaar.

Jeugd tot 14 jaar

Jeugdspelers, lid van een club, volgen negen voorgeschreven regellessen in de praktijk waarin de regelkennis wordt getest. Als een speler alle lessen heeft gevolgd, wordt hij geacht te zijn geslaagd voor het golfregelexamen. Als blijkt dat een jeugdspeler niet alle regelkennis goed genoeg beheerst, zal hij enkele herhalingslessen volgen, waarna hij alsnog wordt geacht te zijn geslaagd. Zie ook het Reglement Clubhandicap 54.

In uitzonderlijke gevallen mag de examinator het golfregelexamen mondeling afnemen

Mondeling examen

In uitzonderlijke gevallen mag de examinator het golfregelexamen mondeling afnemen. Dit geldt onder andere voor spelers die geen Nederlands, Duits of Engels spreken en/of schrijven, kandidaten die al twee keer zijn gezakt, kandidaten die dyslectisch zijn, jeugdspelers die geen lid zijn van een club en die geen regellessen krijgen en andere bijzondere gevallen, ter beoordeling van de NGF. De kandidaat moet in dat geval 20 vragen in de praktijk beantwoorden. Hiervan moeten er 15 goed zijn.

Mocht je vragen hebben over het examen, dan kun je deze mailen aan Christine Saxton.

Ga terug naar de hoofdpagina Golfregels en handicap.

  • Auteur Redactie GOLF.NL