Topgolf

Privacyverklaring Big Green Egg Open 2021

Onderstaand vindt u de privacyverklaring van de B-NL Challenge Trophy en Big Green Egg Open 2021

Algemeen

Deze privacyverklaring is van toepassing op aankopen van Tickets en het bijwonen van de evenementen B-NL Challenge Trophy en Big Green Egg Open 2021 (hierna: ‘Golfevenement’).

Definities

In deze privacyverklaring hebben de begrippen die zijn aangeduid met een hoofdletter de navolgende betekenis:

 • “Algemene Voorwaarden”: deze algemene kaartvoorwaarden voor de aankopen en bijwonen van de B-NL Challenge Trophy en Big Green Egg Open.
 • “CM Tickets”: CM.com Netherlands B.V h.o.d.n. CM Tickets (KvK nummer: 20123193, www.cmtickets.com)
 • “Ticket”: een toegangsbewijs (E-ticket) voor een evenementdag van B-NL Challenge Trophy en Big Green Egg Open.
 • “Overeenkomst”: de overeenkomst tussen U en de organisatie van het B-NL Challenge Trophy en Big Green Egg Open voor de verkoop van een of meerdere Tickets.
 • “Organisatie”: de organisator van de B-NL Challenge Trophy en Big Green Egg Open is de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie gevestigd te Utrecht, tevens handelend onder de naam ‘NGF’ en ‘GOLF.nl’.
 • “Golfevenement”: het golfevenement waar U een Ticket voor hebt gekocht, aangegeven met datum, tijd en locatie, te weten B-NL Challenge Trophy en Big Green Egg Open 2021.
 • “Toegangsverbod”: het verbod dat is beschreven in deze Algemene voorwaarden.
 • “U of Uw”: diegene die via de Website met de organisatie het B-NL Challenge Trophy en Big Green Egg Open een Overeenkomst sluit of heeft gesloten.
 • “Website”: de ticketshop van de organisatie van de Big Green Egg Open is hier te benaderen en de website van het B-NL Challenge Trophy is (vanaf 3 juli) hier te benaderen. 

Aanschaf Tickets

 • Op de aanschaf van Tickets en het bijwonen van Golfevenement zijn Algemene Voorwaarden en van toepassing. Deze Algemene Voorwaarden kunt U hier nalezen voor zowel de Big Green Egg Open als voor de B NL Challenge Tour.
 • De Organisatie heeft het aankoop en bestelproces van Tickets uitbesteed aan CM Tickets.

Beveiliging

De verkooppagina voor het Golfevenement is beveiligd door middel van SSL (Secure Socket Layer) waarmee Uw persoonlijke gegevens beschermd worden en onleesbaar zijn terwijl ze over het internet verstuurd worden.

 • CM Tickets maakt gebruik van betaalmethoden die door de banken zijn goedgekeurd.
  Creditcardgegevens
 • CM Tickets, noch de Organisatie slaat Uw creditcard gegevens op. Deze gegevens worden uitsluitend versleuteld verzonden aan de creditcardmaatschappijen.
  Persoonsgegevens
 • U moet in het bestelproces persoonsgegevens invullen. Hoe de Organisatie hiermee omgaat kunt U lezen in deze privacyverklaring.
 • Hoe CM Tickets omgaat met uw persoonsgegevens kunt u hier nalezen. 
 • Wanneer het vermoeden bestaat dat onjuiste gegevens zijn verstrekt kan CM Tickets Uw aankoop of reservering blokkeren.
 • De Organisatie en CM Tickets zijn niet aansprakelijk bij eventuele fouten in het aankoop en/of bestelproces van Tickets als gevolg van het verstrekken van onjuiste gegevens.

Persoonsgegevens

De volgende gegevens worden opgeslagen bij aankoop van Tickets voor het Golfevenement en/of bezoek van de Website:

 • Voornaam/achternaam
 • Emailadres
 • Mobiel nummer (mede in verband eventueel bron-en contactonderzoek van de GGD)
 • Betaalinformatie zoals rekeningnummer en tenaamstelling voor de aankoop van Tickets.
 • Extra uitgevraagde informatie gedurende het bestelproces (zoals geslacht), deze informatie is optioneel.

  Als U wordt gevraagd om Uw gegevens in te voeren, dan wordt aangegeven welke gegevens noodzakelijk zijn om gebruik te kunnen maken van de dienst (en dus moeten worden ingevuld), de overige gegevens zijn daarmee optioneel.

Gebruik van persoonsgegevens

CM Tickets registreert de gegevens via de ticket website. De gegevens blijven eigendom van de Organisatie. De Organisatie en CM Tickets gebruiken de informatie uitsluitend voor de volgende doelen:

 • Om U te voorzien van producten, diensten, accountgegevens en ondersteuning
  Zo kunnen wij Uw gegevens gebruiken om uw bestelling en aankoop van Tickets te bevestigen. Wanneer U ons gegevens van personen uit huishouden verstrekt, zullen wij deze gegevens gebruiken om diensten die u van ons vraagt aan te bieden. Vraag eerst toestemming van deze personen voordat U gegevens over hen met ons deelt.
 • Om U berichten te kunnen sturen in verband met Uw transactie en door u bezochte evenementen.
  Wij kunnen U bijvoorbeeld een e-mail sturen over de aankoop van een Ticket of U vragen een recensie te schrijven van een bezocht evenement.
 • Het controleren en verbeteren van onze producten, diensten en websites
  Wij analyseren Uw gegevens om ons begrip van u en ons klantenbestand in het algemeen te verbeteren. We doen dit om hiermee betere beslissingen te nemen over onze diensten, reclame, producten en content, op basis van een beter geïnformeerd beeld van hoe onze klanten gebruik maken van onze huidige diensten en om uw ervaring met ons meer te personaliseren.
 • Om veiligheidsredenen
  Wij kunnen Uw gegevens gebruiken om de veiligheid van ons bedrijf, onze medewerkers, onze klanten, derden en/of onze/hun eigendommen (met inbegrip van alle mogelijke door U bezochte evenementen en onze websites) te beschermen zoals wettelijk is toegestaan.
 • Voor marketing doeleinden
  Wanneer U hiervoor toestemming hebt gegeven, kunt U door de Organisatie per e-mail benaderd worden met informatie of aanbiedingen met betrekking tot onze komende evenementen, producten of diensten (waaronder nieuwsbrieven van de Organisatie).
 • Zoals overigens wettelijk is toegestaan
  In een beperkt aantal gevallen kunnen wij Uw gegevens ook gebruiken voor andere doeleinden voor zover wettelijk toegestaan.

Bewaren van persoonsgegevens

De Organisatie en CM Tickets bewaren Uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, waaronder de uitvoering van de aankoop van Tickets en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Delen van gegevens met derden

 • CM Tickets verwerkt en maakt gebruik van Uw gegevens voor de registratie van de aankoop van Tickets, het toesturen van een bevestigingsmail en het toesturen per email van het e-ticket en de unieke barcode.
 • GGD indien sprake is van een mogelijke corona-besmetting tijdens het Golfevenement.

De Organisatie zal daarnaast geen persoonlijke informatie aan een derde partij verstrekken, verkopen, ruilen of anderszins openbaar maken tenzij:

 1. U ons hiervoor toestemming hebt gegeven;
 2. er wettelijke gronden zijn om dit te doen.
 3.  Inzage en/of correctie van Uw gegevens

U kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over U hebben en U kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Neem hiervoor contact op met De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht, 030 - 242 63 70 of per e-mail via privacy@ngf.nl.

Opt-in en gebruik gegevens

 • Wanneer in de online bestelprocedure de optie ‘Ik ben geïnteresseerd in de nieuwsbrief van ’ wordt aangevinkt geeft U toestemming aan de Organisatie om U via GOLF.NL te benaderen met de nieuwsbrief van GOLF.NL. Het is te allen tijde mogelijk om U voor deze nieuwsbrief uit te schrijven.
 • De gegevens van de opt-in worden gebruikt voor informatieversterking voor de desbetreffende actiemailing. De gegevens worden intern opgeslagen en niet gedeeld met andere partijen tenzij anders aangegeven.

Portretrecht

 • Gedurende het Golfevenement worden er door de daarvoor geselecteerde fotografen van de Organisatie, haar partner(s) en uitgenodigde persbedrijven foto’s en beeldopnamen van het Golfevenement gemaakt. Op deze foto’s en beeldmateriaal kunnen bezoekers worden vastgelegd. Met het accepteren van deze Privacyverklaring en de Algemene Voorwaarden en door het bezoeken van het Golfevenement geeft U akkoord op het gebruik van foto’s en beeldmateriaal waarop U herkenbaar staat afgebeeld.
 • De Organisatie, haar partners en persbedrijven kunnen foto’s en beeldmateriaal op haar websites (o.a. www.golf.nl en www.ngf.nl) en op de sociale mediakanalen plaatsen ter promotie en verslaglegging van het Golf-evenement en/of van toekomstige edities.
 • De Organisatie deelt foto’s met haar partners en sponsoren van het Golfevenement ter promotie en verslaglegging van het Golf-evenement en/of van toekomstige edities.

Indien u herkenbaar op een foto’s staat en deze op de website of sociale mediakanalen van de Organisatie is geplaatst en U wenst dat deze wordt verwijderd kunt u contact opnemen met de organisatie: De Koninklijke Nederlandse Golf Federatie, Orteliuslaan 1041, 3528 BE Utrecht, 030 - 242 63 70 of via mail adres: privacy@ngf.nl.

Informatie opslaan

Wanneer U deze Website bezoekt, kunnen we bepaalde informatie opslaan die te maken heeft met Uw bezoek:

 • Uw Internet Protocol-adres of het IP-adres van Uw proxyserver;
 • Uw Internet Service Provider (ISP), afhankelijk van de configuratie daarvan;
 • De duur van Uw bezoek aan de Website;
 • Het aantal keren dat U de Website bezoekt;
 • De website die U bezoekt door op onze website op een link te klikken;
 • Basale domeininformatie;
 • De pagina’s die U bezoekt;
 • Het aantal keren dat U de website bezoekt;
 • De website die linkte naar onze website;
 • Informatie over het besturingssysteem en de internetbrowser die U gebruikt om de website te bekijken.
 • Al deze informatie gebruiken we onder andere voor statistische doeleinden en om de website verder te ontwikkelen. Daarnaast gebruiken wij bovenstaande informatie voor het weergeven van informatie op basis van Uw voorkeuren. Op sommige pagina’s van deze website kunt U worden gevraagd om Uw naam en contactgegevens achter te laten anders dan voor de aanschaf voor Tickets. Bijvoorbeeld voor mailing- en vragenlijsten of om U aan te melden voor (win)acties en evenementen. De Organisatie verzamelt geen andere persoonlijke informatie dan de informatie die U ons zelf verstrekt. Als U die informatie geeft, stemt U ermee in dat de Organisatie  deze informatie opslaat.
 • De informatie van het Website bezoek wordt verzameld en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
 • Voor de informatie die wij opslaan voor/via de website www.golf.nl verwijzen wij U naar de privacy verklaring en de cookie statement.

Gebruik van persoonsgegevens

De Organisatie gebruikt de informatie die U op deze Website registreert uitsluitend voor de volgende doelen:

 • Doorsturen van belangrijke informatie in relatie tot activiteiten van het Golfevenement;
 • Contact met U opnemen na feedback of een vraag over onze producten en diensten;
 • Monitoren van de prestaties van deze site;
 • Verbeteren van onze website en onze service;
 • Voorrang op informatie omtrent nieuwe edities van een Golfevenement;
 • Voor het uitvoeren van een bron-contactonderzoek door de GGD indien sprake is van (mogelijke) corona-besmetting tijdens het Golfevenement.

Beheer van de website

Voor het goede beheer van de Website kan de beheerder op ieder moment:

 • De toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot een gedeelte van de Website;
 • De Website tijdelijke niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.
 • De beheerder is niet verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de Website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om Uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet.
 • De Organisatie is niet verantwoordelijk voor enige schade die U zelf oploopt of Uw apparatuur als gevolg van Uw verbinding met of het gebruik van de Website.

Inzage en/of correctie van Uw gegevens

U kunt inzage vragen in de persoonlijke informatie die we over U hebben en U kunt ons verzoeken om deze persoonlijke informatie te corrigeren. Indien gewenst kunt U een verzoek indienen voor het verwijderen van Uw gegevens tenzij Uw gegevens nog nodig zijn voor de afhandeling van Uw bestelling van Tickets. Neem hiervoor contact op met privacy@ngf.nl.

Externe websites  

Op de Website treft U een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kan de Organisatie geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van Uw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het Privacy Statement, indien aanwezig, van de website die U bezoekt.

Kinderen jonger dan 18 jaar

Nog geen 18 jaar? Vraag dan je ouders om toestemming om onze producten en diensten te gebruiken. Laat ze deze privacy verklaring lezen.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen.

Toepasselijk recht

Op deze privacy verklaring is Nederlands Recht van toepassing.


Laatste update: 23 juni 2021