golf bal onspeelbaar verklaren
In dit geval is het vaak wijs om de bal onspeelbaar te verklaren
Beeld: Getty Images

Veel gemaakte regelfouten - deel 2

28 november 2017 Redactie GOLF.NL
Eerder deze maand zetten we vijf veel gemaakte regelfouten op een rij. Deze week nemen we er weer twee onder de loep.

Let op: dit artikel behandelt de oude regels. Ga voor de nieuwe golfregels naar golf.nl/regels2019.


Fouten bij het toepassen van de regel 'onspeelbare bal'

De procedure waarbij je een bal onspeelbaar verklaart (regel 28) wordt lang niet altijd juist uitgevoerd. 

Ten eerste moet je de bal wel kunnen vinden voordat je beslist dat je hem onspeelbaar verklaart. Een bal die kwijt is in de rough kun je niet onspeelbaar verklaren, die bal is gewoon verloren (zie verderop).
Ten tweede mag je je bal niet onspeelbaar verklaren in een waterhindernis. Maar verder mag het overal: in de rough, op de fairway maar ook in een bunker.

Als je je bal onspeelbaar verklaart, dan kun je - met bijtelling van één strafslag - kiezen uit drie opties:

  • a. Een bal spelen van de plek waar je het laatst gespeeld hebt.
  • b. Een bal droppen zover als je wilt achter het punt waar de bal lag, waarbij je de hole, het punt waar de bal lag en de plek waar de bal wordt gedropt op een rechte lijn moet houden.
  • c. Een bal droppen binnen twee stoklengten van de plek waar de bal lag, niet dichter bij de hole.

De tekening hieronder laat de drie opties zien. Lang niet iedereen kent optie a en b terwijl dit vaak wijze keuzes zijn.

golf bal onspeelbaar verklaren

Als je bal hopeloos in een bunker ligt, dan kun je kiezen uit optie a, b en c. Maar bij optie b en c moet je in de bunker droppen. Daarom is optie a vaak de beste optie bij een hopeloze bal in de bunker. (Dan gaan we er even van uit dat je op het gras lag voordat je de bal in een hopeloze positie in de bunker sloeg ...) 

Sommige golfers zeggen overigens 'onbespeelbaar'; iedereen weet wat bedoeld wordt maar het regelboek gebruikt het woord 'onspeelbaar'.

Fouten bij het toepassen van de regel 'verloren bal'

De basissregel (regel 27) is eenvoudig. De regels spreken van een verloren bal als een bal kwijt, zoek of weg is buiten een waterhindernis. En bij een verloren bal moet je met bijtelling van één strafslag een andere bal spelen van de plek waar je het laatst gespeeld hebt.

Maar vaak - en zo hoort het ook - heb je al een provisional gespeeld omdat je vreest dat je de eerste bal niet gaat vinden. Dan wordt het juist handelen wat ingewikkelder.

Stel dat je op een par 3 de eerste bal diep in de struiken slaat en de provisional dood bij de vlag legt, dan is het verleidelijk om die eerste bal te laten liggen waar ie ligt (ergens in de struiken). Sommige spelers zeggen dan met grote stelligheid: 'Ik verklaar mijn eerste bal als verloren.' Maar dat kan niet, je kunt een bal niet verloren verklaren.

Het is wel zo dat je niet verplicht bent om naar die eerste bal in de struiken te zoeken. En zodra je verder speelt met de bal die dood bij de pin ligt (dat wordt slag nummer vier op deze hole), dan is dat de bal in spel. De bal in de struiken is dan verloren.

Je tegenstander of medespeler mag overigens wel gaan zoeken naar jouw bal in de struiken. En als ze de bal in de struiken vinden, dan moet je daarmee verder. Want al je na het spelen van een provisionele bal je oorspronkelijke bal terugvindt, dan moet je met deze oorspronkelijke bal verder spelen - ook wanneer deze onspeelbaar ligt. 

Maar het is niet erg sportief van anderen om te gaan zoeken als jij goed duidelijk maakt dat je afstand neemt van die bal in de struiken. Maak het dus altijd heel goed duidelijk dat je een bal laat voor wat ie is. Zeg dus niet 'Ik verklaar de bal verloren' (want dat kan niet) maar zeg bijvoorbeeld: 'Ik ga niet zoeken naar die bal in de struiken, ik ga verder met mijn provisional.'

We zetten nog even op een rij wanneer een bal verloren is:

  • a. de bal is verloren als de bal niet is gevonden of is geïdentificeerd binnen vijf minuten nadat begonnen is met zoeken.
  • b. de bal is verloren als de speler een slag heeft gedaan naar een provisionele bal van de plaats waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt of van een punt dichter bij de hole van die plaats.
  • c. de bal is verloren als de speler een andere bal in het spel heeft gebracht.
  • d. de bal is verloren als de speler een andere bal in het spel heeft gebracht omdat het bekend is of praktisch zeker is dat de bal die niet gevonden is, bewogen is door een outside agency, in een obstakel is, in een abnormale terreinomstandigheid of in een waterhindernis is.
  • e. de speler een slag heeft gedaan naar een vervangende bal.

Punt b is ingewikkeld en leidt tot veel regelfouten. Een toelichting: 

Je kunt met een provisionele bal verder spelen totdat je de plaats bereikt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk ligt. Als je op dat punt of voorbij dat punt je provisionele bal verder speelt, dan wordt de provisionele bal de bal in spel. 

Klik hier voor deel 1 van de serie over de meest gemaakte regelfouten.

Reacties

Wat is volgens jou de meest gemaakte regelfout? Laat het ons weten door een reactie onderaan deze pagina te plaatsen of mail redactie@golf.nl

Een greep uit de reacties tot nu toe

Ruud per mail: 'Indien onspeelbaar: ik kies om de bal te spelen van de afslagplaats. Mag of moet ik dan plaatsen of droppen en mag of moet ik opteeën? (wat ikzelf als voordeel nemen zie).' Je mag in dat geval opnieuw opteeën.

Ton per mail: 'Leuk te lezen die regelfouten; het doet me de voorbereiding van het GVB herinneren. De meest gemaakte fouten betreffen volgens mij de etiquette. Dramatisch gewoonweg hoe weinig golfers zich daar aan houden. - Bal te lang zoeken - Flight achter je niet doorlaten - Geen pitchmarks repareren Etc. etc.'

Hanno op Twitter over de regel hoe je de bal moet identificeren: 'Geneuzel... Weer zo’n regel die spel ophoudt... Goed in competitie en qualifying rondjes, maar bij reguliere rondjes vooral lekker de vaart erin houden... Ben wèl voorstander om bij (geringe) twijfel een provisionele te slaan, ook om te oefenen 😏.'

Paul per mail: 'Meest gemaakte fouten: Met je trolley op het gras tussen de bunker en de green lopen. Na de green het bordje next tee negeren en gewoon de weg nemen die jou het beste uitkomt bij het lopen naar de volgende hole. Meerdere ballen "vissen", ook al is de volgende flight al aan het wachten.'

Lees meer over

Golfregels