De Pan
De Pan is veel geler dan vroeger
Beeld: Ronald Speijer

Geel is het nieuwe groen

17 juni 2017 Redactie GOLF.NL
De Pan was halverwege juni bij het NK Strokeplay een goed voorbeeld van een baan zoals we die in de toekomst vaker zullen zien in Nederland. Geel en fast and firm. Even wennen.

Golfers zijn vaak gewend aan fifty shades of green, maar bij het NK Strokeplay zag De Pan er geel uit. En was de baan ook hard, droog - of om het in termen van NGF-agronoom Niels Dokkuma uit te drukken, fast and firm. Dat was voor een paar spelers flink wennen. Het vraagt om een andere tactiek, een andere vorm van course management. 

“Zoals de baan er nu uitzag en speelde, dat is het gevolg van een ander beleid van De Pan”, zegt Jan van Mondfrans, nu gewoon lid van de baancommissie. Een paar jaar geleden was hij echter het bestuurslid dat op de drastische verandering aanstuurde. “Het gevolg is dat de baan de natuur volgt”, zegt Van Mondfrans. “Bij regen geeft dat een wat groenere aanblik en bij droogte wordt hij geelkleurig, met bruine toppen en groene dalen.” 

Waterverbruik

Het mes snijdt op de Utrechtse Golf Club De Pan aan twee kanten: minder engerlingen (insecten die graswortels aantasten) en veel minder watergebruik. “Op De Pan zaten we ooit op dertigduizend kubieke meter water per jaar. Dat is nu achtduizend”, aldus Van Mondfrans. “En ik denk dat in de toekomst golfbanen zelfs helemaal niet of maar mondjesmaat beregend mogen worden.” 

Daar zullen golfers aan moeten wennen. Niet de betere spelers, maar vooral de wat hogere handicappers die het heerlijk vinden om een als het ware op gras opgeteede bal te slaan. Dat is op zo’n harde, gele baan veel minder mogelijk. Aan de andere kant, de ballen rollen meer door waardoor je meer afstand maakt.

Duurzame banen

De tijden veranderen sowieso als het om onderhoud van de baan gaat. Geen wonder dat de NGF duurzaam beheer een belangrijke plaats in het beleidsplan heeft toebedeelt: “De samenleving verwacht goed beheer van golfbanen en de wetgeving stelt grenzen”, zegt NGF-agronoom Niels Dokkuma. “Watergebruik, bemesting en energieverbruik zijn algemene thema’s die ook de golfwereld raken.” 

En dat heeft zijn invloed op de keuze van de NGF voor clubs die gastheer zijn van nationale wedstrijden. Vanaf het seizoen 2018 komen daar alleen clubs voor in aanmerking die meedoen aan het Green Deal-programma. Er zitten nu 114 clubs in het GEO-programma en het streven van de NGF is dat dit in 2020 voor alle 200 banen geldt.

Geen quick fix

De Green Deal is de afspraak met de overheid die inhoudt dat de grassporten tot 2020 de tijd hebben om aan te tonen dat er alles is gedaan om het gebruik van pesticiden zoveel mogelijk te beperken. Clubs en banen die nu al bezig zijn met een goed groen beleid, zullen er waarschijnlijk een stuk minder problemen van ondervinden. 

Zoals bij zoveel andere dingen: er is geen quick fix mogelijk, er zijn ook geen wondermiddelen. En de overheid gaat niet de hand over het hart strijken. 

In de praktijk: wat betekent dit voor de kwaliteit van jouw baan? Die wordt niet minder, maar wel anders, als gevolg van minder beregening, geen pesticides en minder bemesting. Hij wordt daardoor wat in de Angelsaksische landen zo treffend fast and firm wordt genoemd. De baan is droger en gevlekter, kleurt met de seizoenen mee en is minder gemanicuurd. Een stap terug naar de natuur, die voor golf meer leidend gaat worden. En De Pan is daar het goede voorbeeld van.

Tekst: Jan Kees van der Velden

}