Leeuwarder GC de Groene Ster
Leeuwarder GC de Groene Ster

Leeuwarder Golfclub schaft hoge instapkosten af

13 januari 2017 Redactie GOLF.NL
De Leeuwarder Golfclub de Groene Ster heeft op de algemene ledenvergadering besloten de instapkosten voor nieuwe leden drastisch te verlagen om de golfsport voor een grotere groep sporters bereikbaar te maken.

'Met ingang van 2017 hoeven de kosten om te gaan golfen dus geen belemmering meer  te zijn': dat was de essentie van de boodschap van voorzitter Ben Ruijs op de nieuwjaarsreceptie van Leeuwarder Golfclub de Groene Ster

De Leeuwarder Golfclub wil  de golfsport in Friesland zowel voor de individuele als voor de zakelijke golfer een sterke stimulans geven. Met ingang van 1 januari 2017 schaft de golfclub het entreetarief van € 500 af en maximeert de vereniging het aantal obligaties per gezin tot één. Ook hoeven bestaande leden bij het bereiken van de leeftijd van 31 jaar geen obligatie meer aan te schaffen. Nieuwe leden kunnen voortaan ook kiezen voor een obligatievrij lidmaatschap. Voor leden onder de 31 jaar worden de per leeftijdsklasse gedifferentieerde tarieven gehandhaafd. 'De golfsport wordt daardoor zeer toegankelijk voor een grote groep mensen van jong tot oud, want deze sport kan in alle leeftijdsklassen worden beoefend', zegt de club in een persbericht.

De Groene Ster zag in de afgelopen jaren de toename in het ledental behoorlijk afvlakken. 'Deze trend, grotendeels te verklaren uit de achter ons liggende crisisjaren, werd ook nog eens versterkt door de opkomst van de zogenaamde "vrije golfers"; mensen die wel willen golfen maar zich minder snel binden aan een vereniging', zegt de golfvereniging. 'De Leeuwarder golfclub wil het tij nu keren door het nemen van passende maatregelen.' Bijvoorbeeld aangepaste lidmaatschapsvormen, een breder scala aan activiteiten, nauwere samenwerking met een viertal golfverenigingen (Havelte, Ommen, Veendam en Zwolle) in het Noorden van Nederland en het sterk verlagen van de prijsdrempel moeten de groei er weer inbrengen.

Wat betreft de samenwerking met andere clubs: leden van de Leeuwarder Golfclub kunnen de komende drie jaar zonder extra kosten onbeperkt kunnen golfen op drie partnerbanen in het Noorden. In 2016 was het al mogelijk dat leden van de golfbanen in Havelte, Veendam, Leeuwarden en Zwolle gratis op elkaars banen speelden. Het betrof volgens De Groene Ster een dusdanig geslaagde pilot dat het besturenoverleg besloten heeft dit initiatief de eerstkomende drie jaar te handhaven. Ook is de intentie uitgesproken om te onderzoeken of de samenwerking ook op andere terreinen kan worden gerealiseerd. 

De Friese club geeft dit voorbeeld als illustratie van de impact van de tariefwijzigingen: 'Een echtpaar bespaart voortaan bij inschrijving niet alleen de entreekosten van € 500 ieder, maar ook nog eens € 1000 van een voorheen verplicht aan te schaffen obligatie. Een voordeel van in totaal € 2000 in het eerste jaar. Een nieuw lid, ouder dan 30 jaar, golft in het eerste jaar voortaan al voor ongeveer € 90 per maand. Jongere leden en jeugd betalen nog veel minder.'

Ook voor bedrijven is de mogelijkheid om business en golf te combineren aantrekkelijker gemaakt: 'Een speciaal voor die doelgroep ontwikkeld (collectief) bedrijfspakket lijkt nu al haar vruchten af te werpen!'


en accepteer marketing cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

}