Beeld: Approach the green
Duurzaamheid

Waarom greens niet altijd snel en kort gemaaid kunnen zijn

Beeld: Approach the green
Voor bijna alle golfers is de speelkwaliteit van de greens het belangrijkste voor het plezier in het spel. Uit een NGF-ênquete blijkt dat 85 procent het 'belangrijk' of 'heel belangrijk' vindt dat de bal betrouwbaar rolt op de greens. Snelheid is minder belangrijk. Waarom kunnen greens eigenlijk niet altijd snel en kort gemaaid zijn?

Een betrouwbare balrol op de greens hangt van meerdere factoren af. Daartoe behoren maaihoogte, conditie van het gras en slope(s) op de green. Een goede water- en luchthuishouding in de wortelzone geldt als een absolute voorwaarde voor een sterke en gezonde grasmat en een draagkrachtig, stabiel speloppervlak.

Kort maaien zorgt voor stress

Een belangrijke stressfactor voor greens is dagelijks kort maaien. Iedere dag worden dan de reserves aangesproken voor het eerste herstel van de verwondingen. Na de zomer, als de dagen minder licht en korter zijn, kan de plant minder reserves opbouwen. Vaak en kort maaien in de zomer betekent dan weer dat het gras gestrest en met te weinig reserves de winter ingaat.

Met een minder intensief maairegime is het gemakkelijker het gras gezond te houden. Rollen biedt de mogelijkheid om minder vaak en minder kort te maaien en toch de speelkwaliteit te behouden of zelfs te verbeteren. Het zorgt ook voor snellere greens. Rollen kan echter alleen onder de juiste, niet te vochtige, omstandigheden plaatsvinden.

Rollen van de greens

Rollen is dus een goede oplossing tijdens de juiste omstandigheden. Er is steeds meer wetenschappelijk en praktijkbewijs dat rollen niet alleen de kortetermijnkwaliteit verbetert, maar dat het ook bijdraagt aan vermindering van ziekten, onkruiden en sommige plagen. Het zorgt bovendien voor minder stress van het gras wanneer het niet te vaak wordt toegepast, omdat het blad minder wordt beschadigd en een hogere maaihoogte mogelijk is. Minder stress betekent een grotere weerbaarheid tegen ziekten en een groter herstelvermogen.

Het kan echter ook fout gaan met rollen. Als je op de randen van de greens veel droge plekken ziet, dan is het waarschijnlijk door overmatig rollen of door rollen op verkeerde momenten. Struisgras moet bijvoorbeeld niet gerold worden als het nat is. Roodzwenkgras kan daarentegen vooral niet tegen te vaak rollen. Rollen is daarom beter op het einde van de dag als de greens (een beetje) uitgedroogd zijn en hoogstens maar enkele keren per week.