Verzekering

(Aanvullende) sport- en speldekking via lidmaatschap van de NGF

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) is niet verplicht maar wel sterk aanbevolen. Helaas biedt niet elke AVP (voldoende) dekking voor schade die is veroorzaakt tijdens sport- en spelsituaties. Via jouw lidmaatschap van de NGF beschik je automatisch over een aanvullende sport- en speldekking bovenop jouw AVP.

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (kortweg AVP) dekt de aansprakelijkheid van jou en je mede-verzekerden voor schade aan personen (letselschade) en ook aan andermans spullen (materiële schade). Plus eventuele schade die hieruit voorkomt (gevolgschade) inclusief smartengeld. Het is geen verplichte verzekering. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de WA-verzekering voor autorijders. Toch wordt het gezien als een verzekering die hoort in het standaardpakket van financiële diensten van elk huishouden. Het kost slechts enkele euro's per maand.

Dekking voor sport- en spelschade

Veel huishoudens zullen een AVP hebben. Die kun je aanspreken zodra er schade ontstaat. Ook tijdens het golfen ligt het veroorzaken van schade in een klein hoekje. Denk aan een bal die iemand raakt of een dure club van een ander die door jouw toedoen kapot gaat. Het is dan ook sterk aan te bevelen om een eigen AVP te hebben.

In de praktijk blijkt echter dat niet alle AVP-verzekeraars ook sport- en spelschade (voldoende) hebben meeverzekerd, omdat dit als risico-aanvaarding van deelname aan de sport wordt beschouwd. De NGF vindt dat er ook in deze situaties voldoende dekking moet zijn en biedt daarom een collectieve sport- en speldekking voor alle golfers die lid zijn van de NGF. Je bent automatisch lid van de NGF als je lid bent van een bij de NGF aangesloten clubs met of zonder golfbaan (en dus een NGF-pas hebt).

Enkele specificaties van de AVP

  • De dekking geldt alleen als aanvulling op of bij het ontbreken van een AVP van de aansprakelijke golfer.
  • Eigen risico van € 250 per aanspraak
  • Het verzekerde bedrag bedraagt maximaal € 50.000 per aanspraak.
  • Het verzekeringsgebied is Nederland

Een claim indienen?

Heb je schade veroorzaakt en wil je een aanspraak doen op deze verzekering, dan kun je hiervan melding doen per e-mail: schade@zekerinsport.nl.