hole gegeven matchplay regels
Beeld: Golfsupport.nl

Regels: uitholen nadat putt gegeven is

27 februari 2018 Redactie GOLF.NL
In de aanloop naar de NGF Competitie behandelen we de komende weken een aantal matchplay-regels. Deze week aandacht voor wat er mag of moet nadat een putt gegeven is.

Let op: dit artikel behandelt de oude regels. Ga voor de nieuwe golfregels naar golf.nl/regels2019.


Iedereen weet dat je in matchplay een putt mag geven aan een tegenstander. In Regel 2-4 staat het zo geformuleerd: 'Een speler mag de tegenstander zijn volgende slag te allen tijde geven, mits de bal van de tegenstander stilligt. De tegenstander wordt geacht met zijn volgende slag te hebben uitgeholed en de bal mag door elk van de partijen worden weggenomen.'

De regel dat je een slag mag geven roept vaak twee vragen op.

1 Wat gebeurt er als je een putt geeft en je tegenstander die putt toch nog gaat maken en dan de bal mist? 

Het antwoord is simpel. De slag is en blijft gegeven. 'Een gegeven slag, hole of match mag niet worden geweigerd of herroepen', zegt Regel 2-4. Wat de tegenstander doet nadat de putt is gegeven, is een oefenslag. Het doet er niet toe dat hij dat oefenputtje mist.

2 Mag je een gegeven putt in alle gevallen alsnog uitholen?

Het antwoord op die vraag is ingewikkelder. Je mag in elk geval in een fourball (bestball) niet alsnog een gegeven putt maken. De reden daarvoor is dat je daarmee je partner kunt bevoordelen. Als je partner ziet hoe jouw putt loopt, dan heeft hij meer kans om zijn eigen putt te maken. Het verbod staat in Decision 2-4/6:

2-4/6 Putting Out After Concession of Stroke
Rule 2-4 does not cover the question of whether a player may putt out after his next stroke has been conceded. A player incurs no penalty for holing out in such circumstances. However, if the act would be of assistance to a partner in a four-ball or best-ball match, the partner is, in equity (Rule 1-4), disqualified for the hole.

Vrij vertaald: 'Regel 2-4 zegt niet of een speler mag uitholen nadat zijn volgende slag is gegeven. Een speler krijgt geen straf als hij in dergelijke gevallen uitholet. Maar als het uitholen de partner zou kunnen helpen in een fourball- of bestball-partij, dan is de partner op deze hole gediskwalificeerd.'

Maar ook in een single, foursome of greensome is het af te raden om een gegeven putt alsnog uit te holen. Regel 7-2 staat weliswaar toe dat je putts of chips oefent op of bij de green van de laatst gespeelde hole. Maar het uitholen van een gegeven putt is af te raden vanwege Regel 6-7: 'De speler moet spelen zonder onnodig oponthoud (...).'

Er bestaat overigens een plaatselijke regel (een regel die aan een baan of wedstrijd is verbonden) die het oefenen van putts en chips op de laatst gepeelde hole verbiedt. Regel 7-2: 'De Commissie kan in het wedstrijdreglement (Regel 33-1) het volgende verbieden: (a) oefenen op of bij de green van de laatst gespeelde hole, en (b) een bal laten rollen op de green van de laatst gespeelde hole.'

Veel professionele Tours hanteren deze plaatselijke regel om het spel sneller te laten verlopen.

Het is goed om te weten dat een putt of chip mag oefenen op de afslagplaats van de eerstvolgende te spelen hole - mits je daarmee geen onnodig oponthoud pleegt.

}