Bijeenkomsten NGF tijdens Golfweek 2017

23 juni 2017 NGF
Op vrijdag 7 juli aanstaande tijdens de ING Private Banking Golfweek houdt de NGF drie bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor competitiecoördinatoren, besturen van clubs en baanmanagers.

Het programma op golfclub Prise D'eau Golf is als volgt:

09:00 - 12:30 uur - Zomeroverleg NGF-clubs (incl. lunch)
11:30 - 14:30 uur - Bijeenkomst NGF Zakelijk (incl. lunch)
15:00 - 17:00 uur - Bijeenkomst NGF Competitie

Zomeroverleg NGF-clubs
Tijdens deze bijeenkomst  wordt een update gegeven van de statuten en volgt een discussie over het voorstel voor een nieuw huishoudelijk reglement.  Vervolgens wordt  een sprongetje gemaakt naar 2018 met een presentatie van de plannen en worden de uitkomsten van een onderzoek naar het imago van golf besproken.

NGF Zakelijk
Deze bijeenkomst richt zich op onderhoudskosten van een golfbaan,  misschien wel uw grootste kostenpost! Bij het ‘in stand houden’ van de golfbaan gaat het om nog veel meer, zoals investeringen en veranderende eisen van golfers en de omgeving. In deze bijeenkomst beantwoordt u met elkaar vragen zoals:

• Wie en welke factoren zijn bepalend voor uw strategie?
• Welke investeringen zijn nodig en nuttig?
• Hoe lang kijkt u vooruit?
• Wat zijn de eisen en kansen van duurzaamheid?
• Wat zijn de financiële en fiscale (spel)regels?

Bijeenkomst Competitie
De NGF Competitie groeit gestaag. Tevens blijkt dat een van de doelstellingen van de competitie, meerwaarde creëren voor de clubs, ook zijn vruchten afwerpt. Echter, door de groei ontstaan er ook wat knelpunten. Met de trend om minder holes te spelen dreigen bepaalde afdelingen te krimpen onder het niveau dat nodig is voor een gezonde competitie.
Ook de traditionele speeldagen zijn soms onderwerp van discussie.  Met elkaar moeten wij voorkomen dat deze knelpunten op verdere groei gaan stuiten.  De resultaten van eerdere brainstormsessie worden op 7 juli voorlegd aan alle competitiecoördinatoren en bespreken we de mogelijke oplossingen

Aanmelden kan via deze link.

}