Lauswolt

Lauswolt bouwt nieuw oefencentrum

29 april 2017 Redactie GOLF.NL
Golfclub Lauswolt in Beetsterzwaag gaat de oefenfaciliteiten van de club moderniseren. De voorstellen van het bestuur zijn op 24 april op een algemene ledenvergadering door de leden aangenomen.

De vereniging wil met een nieuw gebouw een verdere kwaliteitsimpuls geven aan de les- en oefenaccommodatie op de golfclub, geheel conform de visie van de vereniging. Met de investering is een bedrag gemoeid van € 580.000 voor het geheel vernieuwde gebouw en verlichting op de driving range. De verlichting biedt de mogelijkheid tot lesgeven en trainen, ook in de wintermaanden na 17.00 uur. 

Tevens wordt het gehele oost-west dak van de driving range voorzien van 298 zonnepanelen. Met de opbrengst hiervan komt de vereniging in de buurt van energieneutraal, een streven dat past in de filosofie van de club om verder te vergroenen. Door gebruik te maken van floodlight, in de grond verzonken lichtbakken, zal de mogelijke overlast van deze nieuwe techniek voor omwonenden tot een minimum beperkt blijven.

Een werkgroep begint binnenkort met de aanvraag van de benodigde vergunningen. Verwacht wordt dat in februari 2018 met de bouw kan worden begonnen. Voor omwonenden zal nogmaals het bestuur een voorlichtingsavond houden om de plannen nader toe te lichten. 

Het ledenaantal van de golfclub in Friesland ontwikkelt zich positief in alle leeftijdsgroepen, waardoor ook de wens tot betere oefenfaciliteiten voor leden en niet-leden nadrukkelijk aanwezig is. 


}