Martin Kavanagh
Golfpro Martin Kavanagh met het GEO-certificaat.

Golfbaan Zuid-Drenthe 'Committed to Green'

16 september 2015 Redactie GOLF.NL
Afgelopen weekend op het KLM Open heeft Golfbaan Zuid-Drenthe het GEO-certificaat van de Nederlandse Golf Federatie ontvangen. Hiermee is de golfbaan in Erica officieel 'Committed to Green'.

GEO (Golf Environmental Organization) heeft een internationaal programma ontwikkeld om behulpzaam te zijn bij een milieubewust beheer. Banen die voldoen aan de criteria met betrekking tot natuurbeheer en milieuwetgeving ontvangen een kwaliteitscertificaat.
Martin Kavanagh, golfprofessional en hoofdverantwoordelijk voor het onderhoud van de golfbaan, over de certificering: 'Er wordt op Golfbaan Zuid-Drenthe gekozen voor een duurzame insteek qua onderhoud en meststoffen. Hierbij wordt geprobeerd gewasbeschermingsvrij te handelen door de juiste onderhoudsmaatregelen te nemen voor een gezonde grasgroei. Niet alleen is dat vanuit milieubelastingoogpunt een streven, er is ook grote kans dat de overheid over paar jaar verplicht stelt dat er geen chemische gewasbeschermingsmiddelen meer mogen worden ingezet. Een goede uitgangssituatie is belangrijk en bij de aanleg is deze direct gecreëerd door rekening te houden met voldoende licht, goede temperatuur, goede afstemming van voedingsvraag op voedingsbehoefte en goede lucht – water – gronddeeltjes verhouding in de bodem.'
'GEO verifier' Paul van Kan is erg enthousiast over - zoals hij het ziet - 'één van de duurzaamste banen van Nederland.' Met name de zuivering van eigen afvalwater en het hergebruik van afval- en regenwater bij de beregening van de baan noemt hij als belangrijke punten. 

Van Kan: 'Een ander belangrijk punt is dat vanaf het ontwerp en bij de aanleg van zowel de baan als de accommodaties duurzaamheid altijd het leidende principe is geweest.'

Het volledige rapport over de GEO certificering voor Golfbaan Zuid-Drenthe is terug te vinden op de website van de Golf Environmental Organization.

}