Golfcentrum De Batouwe wint MVO-prijs

15 oktober 2015 NGF
Tijdens het Business Event Buren is het golfcentrum uit de genomineerde ondernemers verkozen tot best presterende onderneming op het vlak van MVO.
Een golfbaan als een onderneming? Ondernemers hebben tijdens de prijsuitreiking gehoord op welke wijze het golfcentrum haar MVO-beleid voert. Bedrijfsleider Alexander de Vries: “Bij een financieel gezonde bedrijfsvoering van het golfcentrum en vereniging, hoort een verantwoorde manier van beheer. Het terrein van de golfbaan beslaat ruim 100 hectare, hierdoor hebben wij een grote verantwoordelijkheid om bewust met de natuur om te gaan. Door een intensief samenwerken van het golfcentrum en de golfvereniging is een win-win situatie ontstaan."
De Batouwe heeft de overtuiging dat golf een bijdrage levert aan een gezond milieu

Drie speerpunten

Het golfcentrum richt zich naast natuurontwikkeling, ook op arbeidsparticipatie en het stimuleren van minder validen personen in hun golfontwikkeling. De Vries: “Dit jaar heeft de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie gezien hoe enthousiast wij werken aan de ontwikkeling van de golfsport voor minder validen. Zij hebben een nieuw Nederlands Kampioenschap in het leven geroepen, dat op De Batouwe werd georganiseerd.” Het golfcentrum voert geen MVO-beleid omdat dit vereist is, maar omdat dit bij de medewerkers en vrijwilligers in het bloed zit. Het gebeurt als het ware van nature. Vanuit het denken aan duurzaamheid en natuurontwikkeling hebben de betrokkenen op De Batouwe de overtuiging dat golf een bijdrage kan leveren aan een gezond milieu voor iedereen. GEO is zodoende niet alleen een certificaat, maar ‘a way of living’.

Ambitie

De Batouwe streeft ernaar voorloper te blijven door steeds met nieuwe activiteiten te komen op het gebied van natuurontwikkeling. Hierbij valt te denken aan een vlinderroute, bijenkasten en -hotels, vleermuiskasten, oeverzwaluwwand,  et cetera. Ook wat betreft inzet van personeel wil De Batouwe graag een voorbeeldfunctie vormen voor andere golfbanen in Nederland. De Vries: “De MVO-ervaring die wij hier met zo veel enthousiaste mensen hebben opgebouwd, delen wij graag met andere golfbanen. Uiteindelijk profiteert de hele branche op deze manier van een beter imago.”

Ook arbeidsparticipatie en het stimuleren van minder validen personen in hun golfontwikkeling

Meer informatie?

Als onderdeel van haar MVO-beleid laat De Batouwe bezoekers graag zien hoe zij de doelstellingen realiseren. Geïnteresseerden - clubs, banen of golfers -  kunnen contact opnemen met Alexander de Vries, via email of via 06-12115403.  U bent van harte welkom waarbij Alexander u onder het genot van een kop koffie de ontwikkelingen op de golfbaan kan laten zien.

}