Skerpe

Mentale vaardigheden voor jonge sporters

10 juli 2015 Redactie GOLF.NL
De academie voor mentale ontwikkeling Skerpe Jeugd heeft educatieve boekjes uitgegeven die bedoeld zijn voor jonge sporters, hun begeleiders en ouders.

De educatieve serie 'Mentale vaardigheden voor jonge sporters' is samengesteld door de sportpsychologen Wim Keizer en Remco Koopmeiners.

De academie spreekt van een ‘innovatieve jeugdtrainingsmethode’. Het materiaal is bedoeld voor jonge sporters zelf is, zodat ze er zelfstandig mee kunnen werken.

Keizer: ‘Wij hopen dat sportorganisaties de methode structureel opnemen in hun technisch plan. In twee jaar kan de sporter de methode doorlopen en heeft daarmee een mentaal fundament gelegd om met plezier zijn sport te beoefenen en de prestaties neer te zetten die voor hem mogelijk zijn.’

Een aantal verenigingen en scholen heeft de methode al geïntegreerd. Ook ouders kunnen de methode op individuele basis voor hun kind aanschaffen. Kosten van de serie zijn € 69.

Achtergrond

Hieronder volgt de tekst van Skerpe Jeugd over de academie en de boekjes:

‘Bij veel sportclubs leeft de gedachte dat de mentale ontwikkeling van kinderen vanzelf komt, simpel door het beoefenen van de sport. In de ideale situatie is dat ook zo, want sport biedt een geweldige arena voor kinderen om zich mentaal te ontwikkelen. De kinderen kunnen makkelijker omgaan met stress, krijgen lef en leren samen te werken met teamgenoten.’

Helaas kan niet ieder kind zonder hulp profiteren van deze toegevoegde waarde die de sport voor hen kan hebben. Veel potentieel talent gaat verloren door selectiefouten, beperkte vaardigheden van coaches en onhandige ouders. Sommige sporters ontwikkelen daarom een gebrekkig zelfvertrouwen, faalangst of krijgen last van een verrotte teamsfeer. Het ontbreekt de coaches vaak aan inzicht en vaardigheden om deze talentjes te helpen. Meestal wordt gekozen voor de reservebank, waardoor het talent voortijdig zal afhaken.’

De academie voor mentale ontwikkeling  Skerpe Jeugd heeft als visie dat mentale vorming voor ieder kind belangrijk is. Niet alleen voor een positieve beleving van de sport, maar ook voor de ontwikkeling van vaardigheden die van pas komen tijdens stressvolle situaties op school of later tijdens de maatschappelijke carrière. De toegevoegde waarde van sport moet voor alle kinderen beschikbaar zijn. De academie gaat vernieuwend met de jeugd aan de slag, door uit te gaan van de belevingswereld van de jonge sporter. Met behulp van haar trainingsinstrumenten stimuleert Skerpe Jeugd de sporter om vanuit een groeimindset te sporten en zich met zelfsturing te ontwikkelen. De academie helpt het kind, zijn ouders en zijn coach met adviezen en instrumenten.’

Informatie: skerpejeugd.nl.


}