Raak

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Stichting GOLF RAAK!

(hierna te noemen: 'GOLF RAAK!')

1. Het doel van GOLF RAAK! is het enthousiasmeren van kinderen tot en met 12 jaar oud voor de golfsport.

2. GOLF RAAK! tracht dit doel onder andere te verwezenlijken door het jaarlijks organiseren van golf-gerelateerde activiteiten tijdens grootschalige sport- en schoolevenementen, alsmede het aanbieden van voordeel voor iedereen die golfvriendje is van GOLF RAAK! en in het bezit is van een GOLF RAAK!-pas.

3. Natuurlijke jeugdige personen tot en met de leeftijd van 12 jaar kunnen zich aanmelden als vriendje van GOLF RAAK!. Door het aanmelden voor een clubpas, wordt het betreffende e-mailadres tevens toegevoegd aan de nieuwsbrief database. Men kan zich op ieder gewenst moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

4. Aanmelden als vriendje van GOLF RAAK! is gratis. Na aanmelding ontvangt het kind een digitale clubpas, ook wel 'GOLF RAAK!-pas' waarmee diverse voordelen worden gegeven en winacties worden georganiseerd. Met de GOLF RAAK!-pas kan het kind tevens terecht bij golfbanen die een leuk aanbod hebben voor de kinderen. Golfclubs en -banen bedenken voor GOLF RAAK!-kinderen, die verder kennis willen maken met het golfen, een aanzienlijk en aantrekkelijk aanbod.

5. De ouder(s)/voogd(en)/bevoegde vertegenwoordiger(s) van de kinderen zijn zich ervan bewust dat GOLF RAAK! (dan wel derden in opdracht van GOLF RAAK!) foto’s en video’s kan maken tijdens door haar georganiseerde evenementen. Deze foto’s en/of video’s zullen te allen tijde deugdelijk en met inachtneming van de huidige normen en waarden worden gemaakt. De ouder(s)/voogd(en)/bevoegde vertegenwoordiger(s) geven hierbij aan GOLF RAAK! toestemming om deze foto’s en video’s middels haar website dan wel social media te publiceren ter promotie van GOLF RAAK!

6. Evenementen welke door RAAK! of haar deelnemende golfbanen en -clubs worden georganiseerd kunnen worden gewijzigd, verplaatst dan wel geannuleerd.

7. Win acties die worden georganiseerd door TEAM GOLF RAAK! zijn erop gericht om de GOLF RAAK!-community te onderhouden en kinderen (en hun ouders) hier onderdeel van te laten voelen. Meedoen aan de acties heeft als resultaat dat het e-mailadres is ingeschreven voor de nieuwsbrief. Hiervoor kan op ieder moment worden afgemeld.