nieuwe golfregels in 2019

De regels per 1 januari 2019

Per 1 januari 2019 zijn de regels veranderd. Het doel van de regelmodernisering: minder golfregels, eenvoudiger regels, vlotter spel. Golf is op die manier leuker en sneller.

Regelboekje

Klik hier voor een online versie van de Nederlandstalige Spelerseditie. De Spelerseditie is een ingekort, gebruikersvriendelijk regelboekje, geschreven in een eenvoudige taal en met eenvoudige tekeningen. Dit boekje is bedoeld voor het merendeel van de golfers. Het boekje is verkrijgbaar op Nederlandse golfbanen en bij golfboeken.nl

Klik hier voor de Nederlandse editie van de Spelerseditie als pdf-bestand.

App

Download de regel-app van de R&A. In de app vind je de Spelerseditie in het Nederlands, de definities en de interpretatie van de golfregels.

Test je regelkennis

Test hier je kennis van de nieuwe regels. Op de pagina 'Test je regelkennis' vind je series van tien regelvragen. Beantwoord tien vragen en klik dan op 'Bekijk de antwoorden'. Dan zie je hoeveel vragen je goed hebt beantwoord en de juiste antwoorden worden toegelicht. Daarna kun je weer een nieuwe quiz doen (klik op 'Genereer tien nieuwe vragen').

Oefenen voor het Regelexamen

Beginnende golfers die willen oefenen voor het regelexamen (10 etiquettevragen, 19 regelvragen en 1 Stablefordvraag) kunnen terecht op ngfgolfregelexamen.nl.

De belangrijkste nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 op een rij 

Allereerst de 25 belangrijkste nieuwe regels. Elders op deze pagina's worden de belangrijkste regelwijzigingen toegelicht.

 1. Droppen vanaf kniehoogte (niet van schouderhoogte).
 2. De dropzone mag je meten met de langste club in je tas (maar het mag niet je putter zijn).
 3. Je moet droppen in de dropzone (de bal moet landen in de zone) en je moet spelen vanuit de dropzone.
 4. Als je in een rechte lijn naar achteren dropt, mag je de bal niet dichter bij de hole droppen dan het referentiepunt (markeer altijd het referentiepunt).
 5. Tijd om te zoeken is maximaal 3 minuten (niet 5 minuten).
 6. Als je per ongeluk je bal beweegt bij het zoeken, plaats de bal dan terug zonder strafslag.
 7. Er is geen straf bij een double hit, als je de bal per ongeluk twee of meer keer raakt telt het als één slag.
 8. Er is geen straf als je bal per ongeluk jou of je equipment raakt.
 9. Er is geen straf als je bal bij een putt vanaf de green de vlaggenstok raakt.
 10. Schade op de greens van spikemarks, schoenen of dieren mag gerepareerd worden.
 11. Als je de bal op de green per ongeluk beweegt, plaats de bal dan zonder straf terug.
 12. Als de bal op de green gemarkeerd, opgetild en teruggeplaatst is en dan door de wind beweegt, plaats de bal zonder straf terug op de oorspronkelijke plaats.
 13. 'Hindernissen' ('penalty areas') is de nieuwe term voor waterhindernissen; je mag daarin zonder straf losse natuurlijke voorwerpen (zoals een takje) weghalen, je club grounden en oefenswings maken - net als op de fairway of in de rough.
 14. Je mag een hindernis ontwijken (droppen met straf) als je minstens 95 procent zeker bent dat de bal in de hindernis is.
 15. Er zijn drie opties om een hindernis te ontwijken met één strafslag: slag en afstand (terug naar de plaats van de vorige slag); in een rechte lijn naar achteren of zijwaarts ontwijken. Bij het zijwaarts ontwijken van een rode hindernis mag men niet meer aan de ‘overkant’ droppen.
 16. Je mag in bunkers losse natuurlijke voorwerpen zoals een takje weghalen.
 17. Je mag in bunkers niet het zand vlak voor of achter je bal aanraken, ook niet in de backswing van je slag of bij een oefenswing.
 18. Je mag in bunkers niet het zand testen.
 19. Je mag zonder straf droppen als je bal ingebed is op de fairway of in de rough.
 20. Bij een onspeelbare bal in een bunker is er een extra optie: de bal onspeelbaar verklaren en de bal met twee strafslagen droppen buiten de bunker in een rechte lijn naar achteren.
 21. Je caddie of partner (in een foursome, greensome of fourball) mag niet recht achter je staan als je je stand inneemt.
 22. Ready Golf wordt aangemoedigd; Het wordt aanbevolen dat je over het voorbereiden en uitvoeren van een slag niet langer doet dan 40 seconden (in het algemeen kan nog sneller gespeeld worden).
 23. Er is geen straf voor het aanraken van de green.
 24. Er is geen 'meldingsplicht' als je een bal wil identificeren of wil bekijken of hij beschadigd is, maar de bal moet wel worden gemarkeerd.
 25. Banen kunnen een local rule laten gelden die toestaat dat je een bal dropt, met bijtelling van twee strafslagen, in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt.

Droppen vanaf kniehoogte

In de nieuwe regels droppen we van kniehoogte - en niet lager of hoger dan kniehoogte.

Maximaal 3 minuten zoeken naar een bal

De tijd voor het zoeken naar een bal is teruggebracht van vijf naar drie minuten. Dit is een van de maatregelen om het speltempo te verhogen. De R&A en USGA moedigen ook 'Ready golf' aan en bevelen aan dat een speler niet langer dan 40 seconden doet over een slag.

Zonder straf droppen bij een ingebedde bal 

In 2019 mag een bal die ingebed is in de "general area" (vroeger "door de baan") zonder straf gedropt worden. Uitzondering: je hebt geen recht op een free drop als de bal ingebed is in zand in een deel van de general area waar het gras niet op fairwayhoogte of lager is gemaaid (bijvoorbeeld een zanderig gebied in de rough, een wasteland area met zand). Als het gaat om zand op een kort gemaaid deel van de baan (bijvoorbeeld een divot op een fairway die door de greenkeepers met zand en graszaad is gevuld), dan heb je bij een ingebedde bal wel recht op een free drop. Met 'zand' worden niet de bunkers bedoeld. 

Niet meer meten met putter 

Na 1 januari 2019 moet je droppen in een relief area (een gedefinieerde dropzone) die je moet bepalen met de langste club in je tas behalve de putter. Afhankelijk van de situatie mag je droppen in een relief area die één of twee stoklengtes groot is. In de video hieronder wordt uitgelegd hoe je de relief area/dropzone meet.


De bal moet in de relief area gedropt worden en daar tot stilstand komen. Als de bal tot stilstand komt buiten de relief area, moet de speler opnieuw droppen. Als de bal bij de tweede drop weer buiten de relief area rolt, dan mag de bal geplaatst worden waar hij bij de tweede drop de grond raakte. Bekijk hier of hieronder een video waarin dit wordt uitgelegd.

Double hit: geen strafslag 

Er is bij een double hit niet langer meer sprake van één strafslag. Een double hit betekent dat je de bal bij een slag twee of meer dan twee keer raakt. 

Geen straf voor per ongeluk bewegen van de bal 

In de nieuwe regels is er geen straf meer voor het per ongeluk bewegen van een bal op de green of bij het zoeken naar een bal. Er volgt alleen straf als het ‘vrijwel zeker’ is dat de beweging met opzet door de speler veroorzaakt is.
Vlag mag in de hole blijven 

Er is geen straf meer als de bal vanaf de green tegen een onbewaakte vlaggenstok wordt geputt. De spelers mogen putten met de vlag in de hole of uit de hole.

Spikemarks repareren 

Je mag vanaf 1 januari 2019 op de green schade van schoenen en dieren en andere schade repareren, zonder straf. (Spikemarks zijn schadeplekken veroorzaakt door de stalen of kunststof spikes onder golfschoenen.)


Er is ook geen straf meer voor het aanraken van de green.

'Penalty areas' (hindernissen) in plaats van waterhindernissen 

Waterhindernissen heten in de nieuwe regels hindernissen ('penalty areas') en penalty areas bestaan niet alleen uit water maar kunnen ook gebieden met woestijn, jungle, lava, rotsen en dergelijke zijn. Als deze gebieden gemarkeerd zijn met rode of gele paaltjes geeft dat spelers de mogelijkheid om bij een bal in een penalty area een drop te nemen (met strafslag).


Als een bal in een hindernis ligt mag je hem spelen zoals hij ligt of kiezen voor een drop met bijtelling van een strafslag.

Bij het ontwijken van een hindernis zijn er altijd twee opties:

 1. Een bal spelen van de plaats waar de oorspronkelijke bal is gespeeld (een drop met bijtelling van één strafslag).
 2. Een bal droppen in een rechte lijn naar achteren, met bijtelling van één strafslag. Deze procedure wordt uitgelegd in deze video:


Als je bal in een rode hindernis is geëindigd, is er nog een derde optie: de hindernis zijwaarts ontwijken met bijtelling van één strafslag. Hoe dat moet wordt uitgelegd in deze video:


De grond aanraken in penalty areas 

In de penalty areas (gebieden met water, woestijn, jungle, etc.) wordt het bewegen van losse natuurlijke voorwerpen of het aanraken van de grond of het water ('grounden') niet bestraft.

Soepeler regels in de bunkers 

Je mag losse natuurlijke voorwerpen in de bunker bewegen of verwijderen en je mag ook het zand aanraken met je club of hand. Maar je mag vanaf 1 januari 2019 in een bunker nog steeds niet 'grounden' in de directe buurt van je bal. En als je bij het weghalen van losse natuurlijke voorwerpen de bal beweegt krijg je daar wel één strafslag voor. 


Er is een extra optie als je bal onspeelbaar in een bunker ligt: je mag de bal dan met bijtelling van twee strafslagen buiten de bunker spelen.


Vertrouwen op de integriteit van een speler 

In de nieuwe regels wordt vertrouwd op de 'redelijke beoordeling' van een speler bij het meten van een plaats, punt, lijn, gebied of afstand - zelfs als videobeelden later aantonen dat de beoordeling fout was.

Er is geen 'meldingsplicht' meer als je een bal wil identificeren of wil bekijken of hij beschadigd is, maar de bal moet wel worden gemarkeerd.

Oplijnen met caddie of partner

Je caddie of partner (in een foursome, greensome of fourball) mag niet recht achter je staan als je je stand inneemt.

Local rule voor bal verloren of out of bounds 

Golfbanen en wedstrijdcommissies kunnen per 1 januari 2019 een plaatselijke regel laten gelden die toestaat dat een speler een bal dropt, met bijtelling van twee strafslagen, in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt. Lees hier meer.


Bekijk hier nog een video hoe de local rule werkt.

Het zal overigens vanaf 1 januari 2019 minder vaak voorkomen dat een bal verloren is, omdat golfbanen meer gebieden tot 'penalty area' (hindernis) kunnen maken. Als de bal in zo'n gebied eindigt kun je met een drop en strafslag het spel vervolgen. 

Andere regelwijzigingen per 1 januari 201925 regelwijzigingen op een rij

De NGF heeft voor clubs een presentatie samengesteld waarin de belangrijkste wijzigingen op een rij worden gezet. Klik hier om de pdf te bekijken. Hier staan de belangrijkste regelwijzigingen opgesomd per categorie:

Zoeken
1 Geen straf meer als je je bal beweegt bij het zoeken of identificeren. Je moet de bal terugplaatsen.
2 Je hoeft niet meer te melden dat je de bal gaat identificeren. Je moet de bal wel markeren.
3 Je mag maximaal 3 minuten zoeken naar je bal. Dat was vroeger 5 minuten.

Bal in beweging
4 Geen straf meer als je bal per ongeluk jezelf of je uitrusting raakt.
5 Geen straf meer bij een double hit (als je de bal per ongeluk twee keer of vaker raakt). Speel de bal hierna zoals hij ligt.

Op de green
6 Bij een putt vanaf de green mag de vlag in de hole blijven staan; er is geen straf als de bal de vlaggenstok raakt.
7 Een bal die klem zit tussen de vlaggenstok en de rand van de hole is uitgeholed.
8 Geen straf als je de bal of marker op de green per ongeluk beweegt. Je moet de bal terugplaatsen.
9 Beweegt de bal op de green uit zichzelf (bijvoorbeeld door wind), dan moet je hem spelen zoals hij ligt nadat hij is uitgerold. Maar als de bal beweegt nadat hij is gemarkeerd, opgenomen en teruggeplaatst, dan moet je hem terugplaatsen.
10 Je mag op je speellijn op de green bijna alle mogelijke schade herstellen.

Droppen
11 Droppen moet vanaf kniehoogte (de hoogte van je knie als je staat) en niet hoger of lager.
12 Afhankelijk van de regel is een dropzone (waar je moet droppen) één of twee stoklengtes groot.
13 De dropzone mag je meten met de langste club in je tas maar niet met je putter.
14 Bij het droppen moet de bal in de dropzone landen en tot stilstand komen.
15 Als je de bal opneemt om te droppen, mag je een andere bal uit je tas pakken.

Hindernissen
16 In een hindernis (rode of gele palen) mag je zonder straf het water of de grond aanraken. Je mag ook losse natuurlijke voorwerpen verwijderen (blaadjes, takjes) en een oefenswing maken.

Bunkers
17 In een bunker mag je losse natuurlijke voorwerpen verwijderen en je mag het zand aanraken met je club, maar je mag de bunker niet ‘testen’. Je mag niet het zand vlak voor of achter je bal aanraken, ook niet in de backswing van je slag of bij een oefenswing.
18 Bij een lastige positie in een bunker is er een extra optie: de bal onspeelbaar verklaren en met twee strafslagen droppen buiten de bunker in een rechte lijn naar achteren.

Bal ingebed, verloren of out of bounds
19 Je mag de bal zonder straf droppen als hij is ingebed (behalve als hij is ingebed in zand).
20 Banen kunnen een local rule laten gelden die toestaat dat je een bal dropt, met bijtelling van twee strafslagen, in de buurt van de plaats waar de bal verloren is of out of bounds is geraakt. Check de local rules op de baan waar je gaat spelen.

Ga terug naar de hoofdpagina Golfregels en handicap.