Nieuws

Aangepaste regels voor qualifying rondes

De NGF heeft een aantal regels aangepast zodat er toch qualifying rondes gespeeld kunnen worden op de Nederlandse golfbanen. GOLF.NL zet de wijzigingen op een rijtje.
Beeld: Golfsupport.nl

Beeld: Golfsupport.nl

De golfbanen zijn gelukkig weer open, maar nog niet alles is terug naar het 'oude normaal'. Op 11 mei ging het licht op groen mits er wordt gespeeld volgens de richtlijnen die zijn vastgelegd in een golfprotocol.

Met de komst van het protocol heeft de NGF ook een paar golfregels aangepast om op een veilige manier een ronde te kunnen spelen die meetelt voor je handicap, oftewel een qualifying ronde.

Score bij strokeplay (Regel 3.3b)

Om het uitwisselen van scorekaarten te voorkomen - zodat je niks van je medespelers hoeft aan te raken - kan je de app GOLF.NL gebruiken. Als je de app niet kan gebruiken geldt de volgende plaatselijke regel:

  • In afwijking van Regel 3.3b mag een speler de eigen holescores op de scorekaart noteren in plaats van de marker en is het voldoende als de marker de scorekaart op enige wijze verbaal of elektronisch accordeert. De speler mag in afwijking van regel 3.3b de scorekaart op een andere wijze dan fysiek inleveren, mits de commissie de score op een andere wijze kan accepteren. 

Vlaggenstokken

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers vlaggenstokken aanraken. De commissies kunnen ervoor kiezen om tijdelijk het volgende beleid te hanteren:

  • Eisen dat de spelers te allen tijde de vlaggenstok in de hole laten staan. Op basis van het geaccordeerde protocol kan de club optreden in geval van overtredingen en een speler bijvoorbeeld eerst een waarschuwing geven en bij herhaaldelijke overtreding uiteindelijk de toegang tot de accommodatie voor een bepaalde duur ontzeggen.
    Voor communicatie kan een club of baan gebruikmaken van posters op deze pagina, waarop duidelijk is vermeld dat het aanraken van de vlaggenstok door golfers niet is toegestaan.
  • Een club kan er ook voor kiezen helemaal geen vlaggenstokken neer te zetten in de holes en online de pinposities bekend te maken aan spelers. 

Hole-afmetingen en uitholen

Er worden geen wijzigingen in de definitie van 'hole' aangebracht. De EGA staat echter wel tijdelijk enkele aanpassingen van de hole toe die een veilige situatie garanderen (dat spelers de vlag en hole niet aanraken), maar waarbij toch qualifying condities gelden. Hierbij mag er een 'insert' (inzetstuk) in de hole zitten, maar de bal moet volledig onder het oppervlak van de green tot stilstand kunnen komen. Dit betekent dat de diepte van de hole gereduceerd kan worden van 4 inch (10,16 cm) naar 2 inch (5,08 cm) met behulp van een inzetstuk.

Hieronder staan drie voorbeelden van oplossingen die voorkómen dat spelers de bal diep uit de hole moeten halen. Een verhoging kan in de cup worden geplaatst zodat de bal 'hoog' blijft liggen. De bal kan zo gemakkelijker uit de hole worden gehaald.

corona golfregels

 

stukje pvc buis in de cup van de hole

Scores gemaakt met de hierboven afgebeelde aanpassingen accepteert de NGF tijdelijk zodat er qualifying rondes gespeeld kunnen worden.

Een drastischer maatregel om te vermijden dat spelers de vlag of hole aanraken, kan zijn om de rand van de cup boven de hole en het gras te laten uitsteken (zie foto onder). Als hiervoor gekozen wordt, is de baan volgens richtlijnen van de EGA en de NGF echter niet meer qualifying.

corona golfregels

Hefmechanisme

Het is tijdelijk toegestaan om een inzetstuk in de cup te zetten en een hefmechanisme op de vlaggenstok te bevestigen, een constructie die het mogelijk maakt om de bal van afstand omhoog te halen (zie video onder). Op die manier hoeft niemand met zijn handen in de buurt van de hole te komen. Scores gemaakt met deze hefboom-aanpassing zijn beschouwt de NGF ook als qualifying.

De volgende rigoureuze aanpassing (waar wij erg om moesten lachen) is wellicht wat overdreven...

Bunkers

Om het risico op besmetting te minimaliseren moet voorkomen worden dat spelers harken aanraken. Een club of baan kan ervoor kiezen om harken uit de baan te verwijderen of kan verzoeken dat harken niet gebruikt worden. Het advies van de NGF is dat spelers verzocht worden om de bunkers glad te strijken met hun voeten of een club. 

Er zijn ook clubs en banen die bij de eerste tee ontsmette harken klaarzet en dat iedere speler een hark meeneemt en deze hark alleen zelf gebruikt. Een andere mogelijkheid: één speler per flight neemt een ontsmette hark mee en alleen die speler hanteert de hark en werkt de sporen in de bunkers weg die de spelers in zijn of haar groep veroorzaken. De hark wordt na de ronde weer ingeleverd en de club of baan moet de harken opnieuw ontsmetten.

Speel qualifying!

Nu de banen open zijn, kunnen er - met een paar kleine aanpassingen - qualifying rondes gespeeld worden. Een mooi moment om aan je handicap te werken. Noteer je je scores digitaal in de app GOLF.NL zodat je vrienden kunnen zien hoe je op de golfbaan presteert.