Birdwatching Day op golfbanen breekt 'records'

18 mei 2017 Redactie GOLF.NL
Meer clubs hebben in de 18de editie van Birdwatching Day meer (soorten) vogels geteld dan in 2016. Daarmee wordt de stijgende lijn van de afgelopen vijf jaar doorgetrokken.

De Birdwatching Day is een gezamenlijk project van NGF en Vogelbescherming Nederland, ondersteund door Stern. Op één dag in het jaar mobiliseren golfclubs en –banen in Nederland hun leden/spelers om vogelsoorten te ‘tellen’, samen met een kenner.

Hoewel nog niet alle clubs hun bevindingen hebben gerapporteerd, is al duidelijk dat het resultaat beter is dan in 2016 en de jaren ervoor. Op maar liefst 82 banen (peildatum 17 mei) zijn in totaal 3748 vogels van 167 soorten geteld. Daarmee werd het vorige 'record': 3503 vogels, 163 soorten op 76 golfbanen gebroken. 

Op Golfbaan Stippelberg in het Brabantse Bakel werden de meeste soorten vogels geteld: 83 – van aalscholver tot zwartkop.

De Birdwatching Day past goed in het streven van de NGF om het steeds duurzamere karakter van golf te onderstrepen. Vogelbescherming Nederland en de golffederatie stelden in 2015 een even nuttig als goed boek samen – Vogels en Golfbanen – dat kan worden gebruikt als handleiding voor een vogelvriendelijker beheer van de baan.

De NGF en Vogelbescherming Nederland hebben in het kader van het project Committed to Birds tevens een werkgroep ingesteld om de samenwerking te continueren en een nog vogelvriendelijker beleid op de golfbanen te bewerkstelligen. Golfers houden immers van alle soorten birdies.

Voor meer informatie over dit onderwerp: birdwatchingday.nl en vogelbescherming.nl. Het boek Vogels en Golfbanen is als download beschikbaar op het Informatieplein van de NGF. Het kan ook worden besteld via de website golfboeken.nl.

Golfbaan Delfland houdt later in mei nog een vogeltelochtend: