Een veilig sportklimaat is prioriteit. Ook binnen golf.

Samen creƫren wij een veilig sportklimaat
31 januari 2017 NGF
Afgelopen tijd is er veel aandacht geweest rondom misbruik in de sport. NOC*NSF heeft al aangegeven een grootschalig onderzoek hiernaar te zullen gaan doen. Door NOC*NSF wordt al langere tijd actief beleid gevoerd tegen seksuele intimidatie in de sport, door onder andere sportbonden op te leggen een reglement op te stellen tegen seksuele intimidatie. Ook de NGF en haar Leden dienen hieraan te voldoen.

De NGF wil haar Leden er dan ook nogmaals met klem op wijzen dat het uiterst belangrijk is dat alle Leden het Reglement Seksuele Intimidatie (SI-Reglement) een-op-een laten vaststellen in hun algemene ledenvergadering. Dit Reglement is laatstelijk vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van de NGF van 30 april 2016.

 

Hierdoor wordt het SI-reglement rechtstreeks van toepassing op alle aangeslotenen en leden van deze Leden en is er een eenduidige, duidelijke en objectieve procesgang binnen de golfwereld indien een geval van seksuele intimidatie zich voordoet. Daarnaast is het zaak om in alle arbeidsovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht en vrijwilligersovereenkomsten het SI-Reglement van toepassing te verklaren. Hiermee wordt het Reglement ook van toepassing op bijvoorbeeld golfprofessionals, barmedewerkers en greenkeepers. 

 

Voor vragen verwijzen wij u naar het NGF-informatieplein (Project Veilig Sportklimaat) of kunt u contact opnemen met Janke van der Werf. Ook organiseert de NGF regelmatig bijeenkomsten over dit onderwerp. 

Lees meer over

Clubs Competitie NGF NVG