Clubs samen op weg naar GEO-certificering

26 mei 2015 NGF
Met het bedrijf Vos Ruinervold Golf BV als initiatiefnemer stappen drie golfclubs in het traject dat moet leiden tot een structureel duurzamer en groener beheer: Golfclub Emmeloord, Golfclub Holthuizen uit Roden en Golfclub Erve Braakman uit Hoge Hexel.

Aan het einde van het project, naar verwachting voorjaar 2016, ontvangen de drie clubs het zogenaamde GEO-certificaat, het internationaal bewijs van duurzaam golfbaanbeheer.

In Europees opzicht is Nederland voortrekker en koploper als het om GEO-certificering gaat. Er zijn nu 52 clubs en banen die aan de gestelde eisen voldoen en naast de drie genoemde clubs zijn er 27 andere die ook ‘op weg naar GEO’ zijn.

Voordeel is dat de drie clubs ervaringen met elkaar kunnen delen 

Externe partner

Het is voor het eerst dat een bedrijf dat als externe partner het onderhoud op een golfbaan verzorgt dit initiatief neemt. En dat wordt op prijs gesteld.‘Een goed idee van Vos Ruinerwold waarmee de firma zich positief onderscheidt’, zegt Joris Slooten van de NGF. ‘Ik ben er van overtuigd dat dit idee navolging gaat krijgen’

‘Het is van belang dat zoveel mogelijk clubs en banen het GEO-certificaat hebben’, is Erik van Wijhe van Vos Ruinerwold Golf BV van mening. ‘We hebben voor deze aanpak gekozen, omdat we merkten dat clubs het best ingewikkeld vinden om zo’n project op te starten. Je merkte dat de reactie er een was van enthousiasme en opluchting. We hebben ze echt over de drempel geholpen. Voordeel is ook dat de drie clubs ervaringen met elkaar kunnen delen. Het is een mooi gezamenlijk project.’

Green Deal

Het project wordt tevens begeleid door het in Velp gevestigde NLadviseurs, dat een ruime ervaring op het gebied van GEO-certificering heeft.

‘We hebben dit traject al met ruim 45 banen doorlopen’, zegt Guido Hamelink van NLadviseurs. ‘De nog steeds groeiende interesse in GEO-certificering illustreert dat duurzaam beheer meer regel dan uitzondering wordt. Een belangrijke ontwikkeling, zeker als je bedenkt dat er vanaf 2020 een totaal verbod op het gebruik van pesticiden gaat komen. Een duurzaam beleid én beheer is dan ook geen hobbyisme maar een noodzaak. Daarom is het zo goed dat Vos Ruinerwold Golf dit initiatief heeft genomen.’

Uitstekend om dit samen met de andere clubs  te doen

Hamelink: ‘We hebben met de drie clubs, de NGF en Vos Ruinerwold Golf een startbijeenkomst gehad, waarin we de eerste vragen al konden beantwoorden. En nu gaan we aan de slag.’

‘We zijn bijzonder blij met initiatief van Vos Ruinerwold Golf’, zegt Jannie de Groof van Golfclub Holthuizen. ‘We hadden en hebben nog wel vragen, maar veel is al duidelijker geworden. Goed ook dat we met andere banen samen in dit project zitten.’Wijnand Braakman van Golfclub Erve Braakman: ‘Uitstekend om dit samen met de andere clubs en met Vos Ruinerwold Golf te doen. We staan er als baan en club dan ook volledig achter. Het was plezierig dat er tijdens de kick-off al veel duidelijk werd.’Ook Bart Oegema van Golfclub Emmeloord ziet het project wel zitten. ‘Omdat we het met een paar partijen doen’, zegt hij. ‘Als we dit alleen hadden moeten opzetten, was het toch een heel stuk lastiger geweest.’

 

In de komende maanden worden flora en fauna inventarisaties uitgevoerd, en worden mogelijkheden voor besparingen op de drie golfbanen onderzocht. Hiermee kunnen een visie en werkplan worden opgesteld, waarmee de komende jaren structureel gewerkt kan worden aan steeds duurzamer golfbaanbeheer.

Lees meer over

Banen Clubs Duurzaamheid