NGF Informatieplein

NGF Informatieplein

De NGF streeft naar een goede interne communicatie met haar leden, commissieleden en vrijwilligers. Dit gebeurt via bijeenkomsten, de ALV, de nieuwsbrief, social media, nieuwsberichten en bezoeken aan clubs en banen.

NGF Informatieplein

Om meer structuur te geven aan de interne communicatie heeft de NGF een extranet ontwikkeld: het NGF Informatieplein. Golfclubs en golfbanen kunnen hier veel informatie vinden. Het doel is de betrokkenheid bij en ondersteuning aan golfclubs en commissieleden te vergroten.

Alle informatie op één plek met het NGF Informatieplein

Servicegericht

Met het NGF Informatieplein wil de NGF ook haar service verhogen. Zo kunnen alle golfclubs en golfbanen via het informatieplein een bericht sturen naar hun aanspreekpunt, waarna de betreffende medewerker zo snel mogelijk aan de slag gaat. Ook zorgt de NGF er met het informatieplein voor dat haar leden 24/7 over informatie kunnen beschikken en inzicht hebben in communicatie tussen de NGF en de club.Hierdoor kunnen nieuwe vrijwilligers op een club zich gemakkelijk ‘inlezen’. Samen met de leden zorgen de medewerkers van het Federatiebureau voor het onderhoud van het informatieplein.

Relevante informatie

Via een persoonlijke inlogcode kan de gebruiker relevante informatie vinden. De golfclubs en golfbanen zijn zelf verantwoordelijk voor het invoeren van vrijwilligers of medewerkers die toegang moeten krijgen tot het informatieplein. Het NGF Informatieplein geeft inzage in:

• Bijeenkomsten: cursussen, vergaderingen, themadagen, etc.
• Documenten zoals lokale GolfMarktrapporten, handicaptabellen, bevestiging lidmaatschap. Per club ontvangt u uw eigen informatie.
• Interesses: elk individu binnen een club kan lid worden van projecten door het aangeven van zijn of haar interesses.

Het doel is de ondersteuning aan golfclubs en -banen vergroten

Informatie

Golfclubs en golfbanen kunnen hun aanvraag voor een inlog mailen naar ons secretariaat. Ook voor overige vragen of informatie over het NGF Informatieplein kunt u het secretariaat mailen.

  • Paginadatum 28 december 2014
  • Auteur NGF