NGF Belastingen

NGF belastingen

Beeld: Mari Trini Hermoso

NGF Belastingen

Via de website ngfbelastingen.nl vindt u alle relevante informatie over fiscale zaken in relatie tot uw golfclub of golfbaan. We hebben gekozen voor een website, om zo de informatie altijd actueel te houden.

De website geeft een heldere kijk op de belastingaspecten in relatie tot de golfsport, -clubs en -banen. Penningmeesters, exploitanten en managers kunnen hiermee hun voordeel doen.

Een heldere kijk op belastingaspecten in de golfsport

Informatie

Als u suggesties heeft voor verbetering van deze website, dan horen wij dat graag via Joris Slooten.

  • Paginadatum 28 december 2014
  • Auteur NGF