NGF Zakelijk

NGF zakelijk

Beeld: Koen Suyk
Alle dienstverlening binnen de NGF gericht op de zakelijke aspecten van de organisatie van een golfbaan en -club.

Wellicht is zakelijke dienstverlening niet een rol die vanzelfsprekend aan een sportfederatie wordt toebedacht, maar wel een rol die de laatste jaren op een natuurlijke manier bij de NGF is terecht gekomen. De golfsport is immers gediend met een gezonde economische ontwikkeling van de branche. En daarbij nemen in het huidige tijdsgewricht de zakelijke uitdagingen rond ontwikkeling, beheer en exploitatie van golfbanen en golfclubs in aantal en complexiteit enorm toe.

Van beheerders, bestuurders en managers wordt een verantwoorde wijze van besturen en managen verwacht

Wie had een aantal jaren geleden kunnen denken dat het financieringsmodel van de golfsport niet meer geaccepteerd zou worden door een groot aantal van de golfers? Of dat huidige bestuurders zich zouden bezighouden met marktanalyses en samenwerkingsverbanden?

Van beheerders, bestuurders en managers wordt een verantwoorde wijze van besturen en managen verwacht. Dit brengt onvermijdelijk de behoefte aan verdere professionalisering van de golfbranche met zich mee. En de NGF heeft hier een rol in; niet omdat wij dat zelf zo vinden, maar omdat onze leden en betrokkenen (bij de sport) ons hierom vragen.

  • Paginadatum 28 december 2014
  • Auteur NGF