Senioren

Senioren

Beeld: Koen Suyk
De golfsport mag zich verheugen in een grote belangstelling van senioren. Het is een groot goed van de sport dat er meer dan 100.000 senioren lid zijn van een bij de NGF aangesloten vereniging.

Lange tijd werd de aantrekkelijkheid van golf voor de doelgroep senioren als vanzelfsprekend ervaren. Echter de hedendaagse senioren hebben een andere invulling van hun vrijetijdsbesteding dan 20 jaar geleden. Zij zijn steeds meer gewend om te kiezen tussen de vele aantrekkelijke activiteiten die er voor hun doelgroep georganiseerd worden. Het is daarom belangrijk om extra aandacht te besteden aan deze doelgroep en het product 'golf voor senioren'. Niet in de laatste plaats omdat het aantal senioren, dat de komende jaren op de vrijetijdsmarkt komt, alleen maar toeneemt.

Fit blijven en met elkaar plezier beleven zijn belangrijke voorwaarden om een leven lang te kunnen blijven golfen. De NGF heeft rondom deze thema's en speciaal voor senioren een programma ontwikkeld dat golfclubs helpt bij het verbeteren van hun product Seniorengolf. 

Dit programma wordt in de vorm van een eendaagse specialisatiedag Senioren aangeboden en is bedoeld voor zowel bestaande leden, als ook om nieuwe clubleden binnen te halen. 

Een leven lang golfen

Specialisatiedag Senioren op uw club

Het doel van de specialisatiedag Senioren is om golfers in de leeftijd vanaf 50 jaar, door middel van groepslessen en aandacht voor fysiek, te stimuleren om vaker, beter en met meer plezier te laten golfen. Samen met clubdeveloper Janke van der Werf stelt de club een jaarprogramma op met de volgende elementen: 
• Groepslessen en -trainingen
• Gevarieerd wedstrijdprogramma
• Sociale activiteiten
• Themabijeenkomsten
• Fysieke trainingen gericht op fitheid

De activiteiten uit het jaarprogramma worden zo ingepland dat senioren het gehele jaar door betrokken blijven bij de sport en uw golfclub. Op de club wordt een samenwerking gestart tussen de golfprofessionals en een bewegingsspecialist (bijvoorbeeld een fysiotherapeut), die gezamenlijk het les- en trainingsprogramma gaan opstellen en uitvoeren.

Kernbegrippen zijn sociaal, gezond en fit!

Naast het opzetten van een jaarprogramma gaat de club op voor het certificaat 'Commited to Senioren' waarbij de baan en de overige faciliteiten onder de loep worden genomen op toegankelijkheid en het gebruik door senioren. De NGF ondersteunt de club bij het behalen van dit certificaat en reikt relevante voorbeelden en handleidingen aan tijdens de specialisatiedag Senioren. Benieuwd naar voorbeelden uit de golfmarkt over Seniorengolf? Meldt u aan voor een inspiratiedag Senioren bij u in de buurt via de NGF-agenda.  

Kom naar een inspiratiedag Senioren bij u in de buurt

Sportief Beleid

Sportief beleid is wat alle golfers bindt aan de golfclub en/of -baan en Seniorengolf is hier een belangrijk onderdeel van. Om deze reden adviseren wij clubs altijd om de cursus Sportief Beleid te volgen, voorafgaand aan de Specialisatiedag Senioren. Tijdens deze cursus kijken deelnemers in een breder perspectief naar hun club en gaan ze aan de slag met vragen als 'voor wie zijn wij er als golfclub eigenlijk?' en 'wie zijn onze partners?'. Meer informatie en aanmelden voor de cursus Sportief Beleid vindt u hier. Voor data en locatie kijk in de NGF-agenda.

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen over Seniorengolf, of over de specialisatiedag Senioren dan kunt u een mail sturen naar clubdeveloper Janke van der Werf,  of bel via 030-2426370. Op het NGF Informatieplein vindt u daarnaast nog meer praktische informatie over Seniorengolf.

  • Auteur NGF