Jeugd

Jeugd

Beeld: NGF
Jeugd vormt een belangrijke doelgroep binnen de golfsport. Hiervoor zijn er twee programma’s ontwikkeld om de jeugd enthousiast te maken en te houden voor golf: Committed to Jeugd en Girlz Golf.

Golf is een geweldige sport; voor jong en oud, voor fanatieke sportbeoefenaars en ook voor recreanten. Hoewel veel jeugd al op vroege leeftijd geïnteresseerd en gefascineerd raakt door golf, is het aantal jeugdige spelers ten opzichte van de totale sportpopulatie laag.

Vanuit onze ambities op het gebied van talentontwikkeling en topgolf en de ambities van golfverenigingen om nieuwe leden te werven, is het van belang het aantal jeugdspelers te laten groeien.

Met de programma's Committed to Jeugd en Girlz Golf geven wij golfclubs, golfbanen en golfprofessionals instrumenten om jeugd op een leuke en eigentijdse wijze  kennis te laten maken met de golfsport en ze tot enthousiaste golfers te op te leiden.

Golf is een geweldige sport voor jongens én meisjes

Committed to Jeugd

Het programma 'Committed to Jeugd' is bedoeld voor elke club, golfbaan of golfprofessional, die een goed jeugdprogramma wil ontwikkelen en verankeren binnen de club of het bestaande jeugdprogramma wil verbeteren.

Het programma is ontwikkeld voor golfclubs met een baan en gaat uit van een samenwerking tussen vrijwilligers van de club (jeugdcommissie en jeugdcoaches) met de golfbaan en de golfschool of golfprofessional.

Het programma kan ook worden geïnitieerd door clubs zonder baan, mits zij bindende afspraken kunnen maken met de golfbanen over het gebruik van de faciliteiten en met de golfscholen over de inzet van golfprofessionals.

Girlz Golf klein
Beeld: Koen Suyk

Girlz Golf

Met Girlz Golf heeft de NGF als doel gesteld om meer meisjes blijvend aan de golfsport te binden. Met het Girlz Golf-programma willen wij de huidige groep meisjes activeren en een nieuwe groep meisjes kennis laten maken en enthousiasmeren met de golfsport.

Met Girlz Golf willen we meer meisjes blijvend aan de golfsport binden

Het programma is zo opgebouwd dat meisjes met elkaar golf spelen, van elkaar kunnen leren en een sociaal netwerk opbouwen. Hierdoor zullen ze vaker doorgaan in golf en een leven lang plezier hebben van de sport.

Hoe vanzelfsprekender de aanwezigheid van meisjes op een club, hoe leuker het voor hen is, hoe groter de kans dat ze er later zelf hun sociale netwerk opbouwen en aan de club verbonden blijven.

In de uitgave 'Wegwijs in Girlz Golf' staan de vragen ‘Hoe krijgen we meisjes naar de golfbaan en wat te organiseren’ centraal. Wij willen samen met de clubs alles aan doen om de komende jaren nog meer meisjes te verwelkomen in de golfsport.

Aan de slag!

Neem vrijblijvend contact op per e-mail met Floris van Imhoff of telefonisch 030-2426370. Op het NGF Informatieplein vindt u meer praktische informatie Jeugdgolf en Girlz Golf.

  • Auteur NGF