Duurzaamheid

Duurzaamheid

Vogelhuisjes van Golfclub Zeegersloot
Beeld: Koen Suyk
Het besef dat golfterreinen een belangrijke rol kunnen spelen in het behoud en de ontwikkeling van de natuur heeft in Europa, en ook in Nederland, geleid tot initiatieven van duurzaam beheer van golfterreinen.

Een natuurvriendelijk en milieubewust beheerd golfterrein biedt voor de golfer een interessante en uitdagende omgeving en bevordert de beeldvorming van de golfsport als een 'groene' sport.  Het beleid kent drie programma's: Committed to Green, Golfers love Birdies en Green Deal.

Een goed natuur- en milieubeleid is bevorderlijk voor de gehele golfsport

Committed to Green

Committed to Green is een programma dat is ontwikkeld om golfbaanbeheerders te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu. Na het doorlopen van het programma kan de internationale certificering door de Golf Environment Organization (GEO) worden aangevraagd.

Committed to Green is ontstaan uit een initiatief van Europese Golf Associatie (EGA). In januari 1994 heeft de EGA met steun van The Royal and Ancient Golf Club of St. Andrews en de PGA European Tour een Ecology Unit opgericht.

Door de grote groei van de golfsport in Europa en de erkenning van de belangen van natuur en milieu ontstond de behoefte aan een gecoördineerde aanpak van natuur- en milieubeheer op golfbanen. Het Committed to Green-programma is ontwikkeld met financiële ondersteuning van de Europese Commissie.

 De Europese Golf Associatie, The Royal & Ancient Golf Club of St Andrews, de PGA European Tour, de Federatie van Europese Golf Greenkeepers Associatie (FEGGA), de Federatie van Europese Golfbaanarchitecten en de Europese Commissie ondersteunen Committed to Green/GEO , vanuit de gedachte dat een goed natuur- en milieubeleid bevorderlijk is voor de golfsport.

Het Committed to Green-programma is een hulpmiddel voor een planmatig beheer van het groen en het milieu op de golfbaan.

Golfers love Birdies

Golfers zijn te gast in het landschap waar vogels hun thuis hebben. Vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving. Gaat het goed met de vogels, dan gaat het goed met het groen. Vogels geven golfbanen karakter met hun kleuren en geluiden en dragen zo bij aan de natuurbeleving tijdens een ronde golf. Birdie, eagle, albatross, maar ook de specht, de buizerd, de merel en talloze andere vogelsoorten hebben de golfbaan als leefomgeving.

Vogels gelden als graadmeter voor de kwaliteit van de leefomgeving 

Het beheer van een golfbaan vraagt daarom - naast aandacht voor de speelkwaliteit - om zorg voor de natuur- en landschapswaarden. Daarom is de opdracht aan de golfbranche: duurzaam golf, optimale speelkwaliteit in harmonie met de natuurlijke omgeving. De kwaliteit van golf, de beleving en de biodiversiteit varen daar wel bij.

Joost Luiten

Het jaar 2013 is een mooi topsportjaar geweest voor het Nederlandse golf, met als hoogtepunt de overwinning van Joost Luiten op het KLM Open. Tijdens dit toernooi hebben Vogelbescherming Nederland en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie hun samenwerking bekrachtigd met het programma Golfers love Birdies.

Wij zijn trots dat Joost Luiten zich als ambassadeur aan Golfers love Birdies heeft verbonden:
"Toen ik werd gevraagd om ambassadeur te worden, reageerde ik direct zeer enthousiast. Mijn toenmalige caddy Martin Gray is een actieve 'birdwatcher' en zijn enthousiasme werkte aanstekelijk op mij. Mijn  enthousiasme wil ik nu ook aan golfers overbrengen", aldus Joost Luiten.

Green Deal

Een nieuwe uitdaging voor de golfbaanbranche dient zich aan met het voornemen van de Rijksoverheid voor een verbod op gebruik van chemische gewasbescherming in sport en recreatie per 2018.

Het gebruik van chemische gewasbescherming was in ons land al beperkt, maar vanaf 2018 is dit dus, naar alle waarschijnlijkheid, geheel verboden

Gezonde groei; duurzame oogst

De rijksoverheid noemt in de 'Tweede Gewasbeschermingsnota:Gezonde Groei, Duurzame Oogst' een aantal heldere beleidsvoornemens voor de periode 2013-2023. Zij stelt hierin onder meer dat uiterlijk per 2018 het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sport- en recreatieterreinen niet meer is toegestaan.

Speelkwaliteit

Het gebruik van chemische gewasbescherming was in ons land al beperkt, maar vanaf 2018 is dit dus, naar alle waarschijnlijkheid, geheel verboden. De komende jaren zullen beheerders van golfbanen en sportvelden - voor zover dit nog niet ten dele gebeurd is - de uitdaging moeten oppakken om binnen dit nieuwe kader toch de gewenste speelkwaliteit te kunnen garanderen komen.

De Nederlandse Greenkeepers Associatie (NGA), de Nederlandse Vereniging van Golfaccommodaties (NVG) en de Koninklijke Nederlandse Golf Federatie (NGF) hebben de handen ineen geslagen om de branche te ondersteunen in deze noodzakelijke transitie.

Naast de inspanningen om de branche bewust te maken en voor te lichten met betrekking tot de ontwikkelingen en mogelijke gevolgen van het voorgenomen pesticidenverbod, zullen de genoemde organisaties zich inzetten om de belangen van de golfsport in de breedste zin van het woord te behartigen. De inzet zal zijn om te streven naar een haalbare transitie, en indien de deadline van 2018 niet haalbaar blijkt, dan zullen wij ons sterk maken voor een redelijke overgangstermijn.

Vragen?

Neem vrijblijvend contact op met Joris Slooten, via e-mail of telefoon 030-2426370. Ga naar het NGF Informatieplein voor praktische informatie over duurzaam golf.

  • Paginadatum 28 december 2014
  • Auteur NGF