Alle NGF-cursussen op een rij

De NGF organiseert door het jaar heen regelmatig workshops en cursussen voor golfclubs, -banen, -professionals en vrijwilligers. Praktische informatie die direct toepasbaar is op de club. Onderstaand vindt u alle cursussen op een rij. In de NGF-agenda kunt u de data, tijdstip en locatie van de diverse activiteiten terugvinden.

NGF workshop- en cursusaanbod

(klik hier voor de data in de agenda)

Workshop Besturen in Golf

Deze relatief nieuwe workshop is voor nieuwe en reeds ervaren bestuursleden en golfbaanmanagers die meer inzichten over 'besturen in de golfwereld' willen hebben.
De workshop behandeld onder meer de volgende onderwerpen:

- Kennis over de golf- en sportwereld: Informatie, trends en ontwikkelingen. 
- Het besturen van een golfbaan of -club: Wat komt daarbij kijken?
- Praktijkvoorbeelden: Casussen aangedragen door deelnemers en uit het werkveld.

Aanmelden en meer informatie? Mail naar robert.hage@ngf.nl

Cursus Sportief Beleid

Deze tweedaagse interactieve cursus is voor alle stakeholders op golfclubs en -banen die sportieve ambities hebben op het gebied van ledenwerving, -activatie en -behoud. In de cursus ligt de focus op het ontwikkelen van een sportief beleid aan de hand van het Golf Sport Business Model. Daarnaast wordt er aan de slag gegaan met het borgen van het sportieve beleid binnen de club. Deze cursus is voor veel clubs en banen de aanleiding en de inhoudelijke basis om meer en beter golf aan te bieden voor een bepaalde doelgroep. 
Vragen waar de cursus Sportief Beleid antwoord op geeft:

- Wat is de organisatiestructuur binnen mijn club?
- Voor wie zijn wij er als club of baan?
- Hoe communiceer ik het sportieve beleid, de producten en de programma’s?
- Hoe krijg ik leden mee in het sportieve beleid?
- Hoe zet ik een commissie Sportief Beleid op en met wie werkt deze samen?

Aanmelden en meer informatie? Mail naar alexander.renders@ngf.nl

Regelcommissaris 1

De Regelcommissaris 1 is een tweedaagse cursus voor leden van de Regel- en Wedstrijdcommissies.  De cursus heeft als doel de kennis van de golfregels van deze commissieleden te vergroten. Met deze kennis kunnen de commissieleden regelinstructie geven en verzorgen voor de (beginnende) golfers en wedstrijden op de club goed begeleiden.  Tijdens de cursus worden alle golfregels uitvoerig besproken, regels worden in de praktijk gedemonstreerd, er wordt gekeken hoe je het  Regel- en Decisionboek kan gebruiken, en hoe belangrijk de inrichting van de baan (local rules en markeringen) is. De opleiding wordt afgerond met een examen.

Aanmelden en meer informatie? Mail naar christine.saxton@ngf.nl

Opfrisdag Regelcommissaris 1

Deze eendaagse cursus is bedoeld voor actieve commissieleden die ooit de Regiocommissaris 1 cursus hebben gevolgd. Graag houden we deze groep up-to-date, actief en enthousiast. Tijdens deze dag worden de deelnemers weer even ondergedompeld in de regels en worden eventuele nieuwe ontwikkelingen besproken.

Aanmelden en meer informatie? Mail naar christine.saxtons@ngf.nl

Doel: de aanwezige kennis bij clubs, banen, pro's, de bond verzamelen en delen

Regelcommissaris 2

Deze driedaagse cursus is een vervolg op de Regelcommissaris 1. Het doel van Regelcommissaris 2 is dat de deelnemers na afloop van de cursus als referee op hun club kunnen optreden. De deelnemers ontvangen richtlijnen over alle aspecten die voor het leiden een wedstrijd van belang zijn. Onderwerpen als taken van de commissie en de referee, baaninrichting en baaninspectie, het opstellen van plaatselijke regels, het wedstrijdreglement, het formuleren van commissiebeslissingen, technieken bij het geven van een Ruling komen uitgebreid aan de orde, ook tijdens twee praktijkmiddagen in de baan. Daarnaast is het streven dat zij de Regel- en Wedstrijdcommissie als deskundige op het gebied van regels en wedstrijden goed advies kunnen geven en in hun club als vraagbaak voor de leden op het gebied van de golfregels kunnen functioneren. De opleiding wordt afgerond met een examen.

Aanmelden en meer informatie? Mail naar christine.saxton@ngf.nl

Cursus Handicapping, Baaninrichting en Wedstrijdorganisatie

Tijdens deze eendaagse cursus leert de deelnemer wat handicapping zo uniek maakt en wat er bij komt kijken wanneer je als handicapcommissie kaarten moet verwerken. Aan de hand van praktijksituaties wordt er gekeken naar de baaninrichting en de plaatselijke regels. Daarnaast behandeld de cursus de belangrijkste elementen van het organiseren van wedstrijden.

Aanmelden en meer informatie? Mail naar christine.saxton@ngf.nl

Marshalworkshop

Een belangrijke meerwaarde van de basisworkshop is de uitwisseling tussen verschillende clubs. Hiervoor is ruimte in het programma ingebouwd. Het ochtendprogramma staat in het teken van de inbedding van de marshal in de organisatie. Onderwerpen die aan bod komen, zijn de taken en bevoegdheden, de benodigde uitrusting en het profiel van de marshal. Hierdoor wordt antwoord gegeven op de vraag of de organisatie goed op orde is.

Het middagprogramma van de workshops is gericht op het functioneren van de individuele marshal. Specifieke vragen en problemen van de deelnemers worden behandeld, met als doel het individuele functioneren van de marshals te optimaliseren. Naast de basisworkshop is het mogelijk om een incompanyworkshop op maat te organiseren.

Aanmelden en meer informatie? Mail naar marshals@ngf.nl

Cursus Jeugdcoach

Cursus voor mensen die aan de slag willen met het geven van golftraining aan jeugd op de club. De cursus richt zich onder andere op het aanleren van didactische vaardigheden. Daarnaast leert de cursist om te gaan met verschillende leeftijdsgroepen zodat voor elke groep een passende training gegeven kan worden met de nadruk op spelenderwijs leren.

De cursus  is ingeschaald op niveau 1 van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Dat betekent dat een door NOC*NSF erkend diploma kan worden behaald. Meer informatie hierover is te vinden onder 5 niveaus van sportkader.

Aanmelden en meer informatie? Mail naar floris.vanimhoff@ngf.nl

Cursus Talentcoach

De cursus Talentcoach wordt gegeven aan vrijwilligers en golfprofessionals die zich willen ontwikkelen in het begeleiden van (jeugdige) talenten die voor golf als (eerste) sport kiezen. Voor een optimale begeleiding van de talenten is een goede samenwerking tussen de golfprofessional en de talentcoach zeer belangrijk. Daarbij hoort een duidelijke verdeling van taken en verantwoordelijkheden. In deze cursus komen alle belangrijke aspecten van het coachen aan bod en wordt een combinatie van theorie en praktijk aangeboden. De cursus duurt 3 dagen. Daarnaast zal de talentcoach ongeveer 4 dagen besteden aan huiswerkopdrachten. De geschatte tijd voor de opdrachten voor de golfprofessional is 2 à 3 dagen.

De cursus  is ingeschaald op niveau 2 van de Kwalificatiestructuur Sport (KSS). Dat betekent dat een door NOC*NSF erkend diploma kan worden behaald. Meer informatie hierover is te vinden onder 5 niveaus van sportkader.

Aanmelden en meer informatie? Mail naar janke.vanderwerf@ngf.nl


  • Paginadatum 13 december 2016
  • Auteur NGF