ALV

Wat is de ALV?

ALV in Soestduinen, 2015
Beeld: Koen Suyk

De Algemene Ledenvergadering

De NGF staat onder leiding van het Federatiebestuur. Het bestuur legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering over het geformuleerde beleid. De controle op de uitvoering van het beleid door het Federatiebureau is voorbehouden aan het bestuur en uiteindelijk aan de algemene ledenvergadering. De ALV is twee keer per jaar, in de agenda kunt u de data terugvinden voor komende bijeenkomsten.

 

Agenda voor 6 mei 2017

Agenda voor 6 mei 2017 (deel 2)

  • Auteur NGF