Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website klmopen.nl en alle pagina's, teksten en afbeeldingen waaruit deze bestaat.

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de KLM Open website slechts bevoegd de website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van het KLM Open zijn, dienen enkel ter informatie van de bezoeker. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt KLM Open geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom op de KLM Open website en daarvan afkomstige informatie bij het KLM Open. Dit houdt in dat er niets aan de van de KLM Open website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Voorwaarden zonder toestemming van KLM Open niet is toegestaan.

Onze partners

Bekijk alle sponsors