Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van de website klmopen.nl en alle pagina's, teksten en afbeeldingen waaruit deze bestaat.

Cookies

Klmopen.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestanden die op uw eigen computer uw surf gedrag opslaan. Dit heeft verschillende functies; zo kan Klmopen.nl o.a. bijhouden hoeveel bezoekers de site op een dag heeft. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en interesses op basis van surfgedrag. Ze onthouden dus geen persoonlijke gegevens.
Door gebruik te maken van deze website verleent de gebruiker toestemming voor het gebruik van cookies. KLM Open hanteert een strikt privacy beleid, eveneens met betrekking tot cookies. Uw informatie wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.  

Copyright

De bezoeker is ten aanzien van de KLM Open website slechts bevoegd de website door te bladeren en de daarvan afkomstige informatie voor strikt persoonlijk gebruik te reproduceren door deze te printen of te downloaden.

Hyperlinks

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites welke niet het eigendom van het KLM Open zijn, dienen enkel ter informatie van de bezoeker. Bij het gebruikmaken van hyperlinks aanvaardt KLM Open geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade die hierdoor kan ontstaan.

Tenzij anders aangegeven, berusten alle rechten, waaronder rechten van intellectueel eigendom op de KLM Open website en daarvan afkomstige informatie bij het KLM Open. Dit houdt in dat er niets aan de KLM Open website en de daarvan afkomstige informatie mag worden veranderd en dat ieder ander gebruik dan aangegeven in deze Voorwaarden zonder toestemming van KLM Open niet is toegestaan.

Onze partners

Bekijk alle sponsors